Cennik

Lp

Wyszczególnienie rodzaju opłat

Okres ważności opłaty

Wysokość opłaty

[zł]

I

Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok i prochów - „do pogrzebu” :

 

 

1. pod grób ziemny

20 lat

432,00

 

2. pod grób urnowy ziemny

Bezterminowo

216,00

 

3. pod grób rodzinny ziemny

20 lat

864,00

 

4.  pod grób murowany pojedynczy

20 lat

540,00

 

5.  pod grób murowany rodzinny w pionie

Bezterminowo

1000,00

 

6.  pod grób murowany rodzinny w poziomie za każde miejsce

Bezterminowo

756,00

 

7. pod grób wielournowy murowany

Bezterminowo

864,00

 

8. pod grób dziecka do lat 6

20 lat

216,00

II

Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok i prochów - „za życia” :

 

 

1. pod grób ziemny

20 lat

532,00

 

2. pod grób urnowy ziemny

Bezterminowo

316,00

 

3. pod grób rodzinny ziemny

20 lat

964,00

 

3. pod grób murowany pojedynczy

20 lat

640,00

 

4. pod grób murowany rodzinny w pionie

Bezterminowo

1100,00

 

5. pod grób murowany rodzinny w poziomie za każde miejsce

Bezterminowo

856,00

 

5. pod grób wielournowy murowany

Bezterminowo

964,00

III

Opłaty za nadzór nad wybudowaniem:

 

 

1. grobu murowanego

jednorazowa

200,00

 

2. nagrobka

jednorazowa

200,00

 

3. nagrobka dziecięcego

jednorazowa

100,00

 

4. nagrobka urnowego

jednorazowa

100,00

IV

Inne opłaty

 

 

1. za udostępnienie kaplic cmentarnych na ceremonie pogrzebową

jednorazowa

100,00

 

2. za nadzór nad każdym dochowaniem urny do istniejących mogił ziemnych lub grobu murowanego (z wyłączeniem grobów  murowanych rodzinnych i grobów wielournowych murowanych)

jednorazowa

200,00

 

3. za nadzór nad każdym dochowaniem trumny do istniejących mogił ziemnych lub grobu murowanego 

jednorazowa

400,00


  • Opłaty ujęte w cenniku są cenami brutto, zawierającymi należny podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wykonanie usługi.
  • Przedłużenie prawa do korzystania z miejsca pod grób, w którym pochowane są zwłoki i prochy na dalsze 20 lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty 20 letniej za pochowanie zwłok w wysokości 50% licząc od dnia, w którym upłynęło 20 lat od pochówku lub wniesienia ostatniej opłaty 20 letniej (w przypadku grobów rodzinnych termin ten liczy się od dnia pochowania pierwszych zwłok) -  nie dotyczy grobów murowanych na więcej niż 1 osobę i grobów urnowych.
  • Przedłużenie opłaty za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok i prochów - „za życia” na dalsze 20 lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty 20 letniej w wysokości 100% w terminie 6 miesięcy od wygaśnięcia opłaty. Nie uiszczenie tej opłaty jest równoznaczne z utratą miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok i prochów. W takim przypadku miejsce pozostaje do dyspozycji administratora cmentarzy - nie dotyczy grobów murowanych na więcej niż 1 osobę i grobów urnowych.