Kontakt

 

Administratorem cmentarza komunalnego jest Zakład Usług Publicznych Sp. z o.o.

 

ul. Słupska 21

 

76-220 Główczyce  

 

  tel. 59 811-60-05,

        

  e-mail: zup_glowczyce@wp.pl 

 

strona BIP: http://www.bip.zupglowczyce.pl

              

NIP: 839-29-63-601

REGON: 220161448

Wyznaczanie trasy do cmentarza
Pokaż trasę