Kontakt

 

 

Cmentarz Farny
Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku

ul. Raginisa 8

15-161 Białystok

 tel. 729-842-532

 

e-mail: cmentarzfarny@archibial.pl

 

 

 

Wyznaczanie trasy do cmentarza
Pokaż trasę