Informacje

Cmentarz ustuowany na terenie dawniej zwanym Gornica, na północny zachód od historycznego centrum, pomiędzy drogą w kierunku Oświęcimia i historyczną drogą prowadzącą
do Lipowca i brodu na Wiśle. Założony w 1784 roku w związku z ogólną akcją wladz austryjackich, dotyczących przenoszenia cmentarzy poza obręb miasta. Powiększonyna początku

XX wieku i w latach 60-tych w kierunku zachodnim. Otoczony murem, częsciowo zachowanym w swojej pierwotnej formie (z kamienia łamanego, częściowo ceglanyz początku
XX wieku i częsciowo współczesny). Założenie cmentarza kwaterowe, na rzucie prostokąta. Najstarsze zachowane nagrobki pochodzą z przełomu XIX wieku na wiek XX-ty.