Znani pochowani

Piotr Bartyś

 

(1916 - 1975)

 

Lotnik WP żołnierz Września, uczestnik bitwy o Anglię.


Ks. Wojciech Bojarczyk

 

(1874 - 1961)

 

Kanonik Zamojski, proboszcz w Zakrzówku.


Zygmunt Borowicz

 

(1885 - 1945)

 

Komendant Straży Pożarnej w Zakrzówku.


Stanisław Cieśla

 

(1899 - 1943)

 

Zginął w Oświęcimiu.


Władysław Edward Czerniak

 

(ur. 1923)

 

W październiku 1939 roku wysłany na roboty do Niemiec, nigdy nie powrócił.


Ks. Tomasz Dawidowski

 

(1810 - 1865)

 

Ksiądz Kanonik


Witold Domański

 

(1918 - 1942)

 

Porucznik Pilot Dywizji 303, zginął śmiercią lotnika.


Ks. Jan Drabik

 

(1900 - 1957)

 

Ksiądz Prefekt


Aleksander Dulęba

 

(1924 - 1944)

 

Zginął w Obozie Zagłady w 1944 r.


Aleksandra Dulęba

 

(1920 - 1944)

 

Zginęła w Obozie Zagłady w 1944 r.


Feliks Dulęba

 

(1926 - 1944)

 

Zginął w Obozie Zagłady w 1944 r.


Katarzyna Dulęba

 

(1895 - 1944)

 

Zginęła w Obozie Zagłady w 1944 r.


Waldemar Kazimierz Frączkowski

 

(1925 - 1942)

 

Zginął w Oświęcimiu 1942 r.


Wiktor Frączkowski

 

(1891 - 1942)

 

Zginął w Oświęcimiu 1942 r.


Tadeusz Gara

 

(1923 - 1942)

 

Zginął w Obozie.


Władysław Gołda

 

(1910 - 1942)

 

Zmarł w Obozie 1942r.


Ks. Albin Jedrzejewski

 

(1865 - 1929)

 

Wygnaniec do Rosji. Proboszcz Parafii.


Stanisław Jurak

 

(1930 - 1981)

 

ppłk Wojska Polskiego.


Henryk Kazanowski

 

(1909 - 1943)

 

Rozstrzelany przez Niemców.


O. Zygmunt Kaźmierak

 

(1934 - 2016)

 

Kapucyn, w zakonie 62 lata, w kapłaństwie 54 lata. Pochowany w grobowcu Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży, Apostoł Trzeźwości, wielki Patriota.


Ks. Stanisław Kiełboń

 

(1911 - 1981)

 

Ksiądz Kanonik 1968-1981 proboszcz parafii.


Stanisław Kloc

 

(1922 - 2013)

 

Żołnierz AK ps. "Sarna" 1944-1947


Wacław Komorowski

 

(1914 - 1987)

 

Żołnierz Września 1939 r. AK


NN Korzeniowski

 

(ur. 1900)

 

ps. "Wilczur" zginął na St. Kol. Wilkołaz w czasie akcji przeciw Niemcom.


Stanisław Kosidło

 

(1894 - 1945)

 

Został postrzelony na I Wojnie Światowej, walczył 3,5 roku o niepodległość Polski.


Edward Krawczykowski

 

(1911 - 1943)

 

Ps. "Wilczur" zginął śmiercią bohatera na polu walki z Okupantem.


Jan Lemiecha

 

 

Zabrany przez Niemców w styczniu 1944 r., przetrzymywany na zamku Lubelskim.


Jan Lemiecha

 

(1899 - 1974)

 

Żołnierz Legionów Polskich 1920r. Uczestnik walk na wschodnich rubierzach Polski, ranny w walkach. W okresie drugiej Wojny Światowej i okupacji niemieckiej żołnierz Armii Krajowej.


Mieczysław Lemiecha

 

(ur. 1932)

 

mjr. W.P. Absolwent Oficerskiej Szkoły Łączności. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim, złotym i srebrnym Krzyżem Zasługi, medalem za Obronność Kraju, oraz innymi odznaczeniami. Żołnierz łączności w sztabach i jednostkach Wojska Polskiego.


Stanisław Lemiecha

 

(1912 - 1952)

 

Żołnierz Września 1939, walczył w składzie 8 Pułku Piechoty z Lublina, jeniec Niemieckiego "Stalagu". Po powrocie z niewoli w 1941 r. w stanie skrajnego wyczerpania zdrowia wstępuje w zniewolonym kraju do Armii Krajowej, Armii Państwa Podziemnego. Był gorącym patriotą, zwolennikiem wolnej i niepodległej Polski.


Izydor Lewicki

 

(1892 - 1943)

 

Żołnierz AK


Antoni Lipski

 

(zm. 1944)

 

Zginął w czasie wojny w 1944r.


Stefan Łakomy

 

(1904 - 1923)

 

Zginął w Obozie Koncentracyjnym.


Józef Maj

 

(1933 - 1968)

 

Kościelny tutejszej Parafii.


Stefan Nastaj

 

(1881 - 1943)

 

Rozstrzelany przez Niemców.


Janusz Nieściór

 

(1940 - 2016)

 

płk WP.


Walerian Nowicki

 

(1893 - 1939)

 

Szregowiec WP


Franciszek Pietraszek

 

(zm. 1944)

 

Aresztowany przez Niemców 10 lutego 1944 r., więziony na zamku lubelskim, zamordowany na Majdanku.


Józef Pijanowski

 

(1898 - 1978)

 

Członek Polskiej Organizacji Wojskowej 1917r., uczestnik III Powstania Śląskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości.


Mieczysław Piłat

 

(1931 - 1975)

 

Oficer Wojska Polskiego.


Irena Powiłańska

 

(1934 - 2016)

 

Pedagog


Ks. Władysław Prus Frankowski

 

(1855 - 1930)

 

Ksiądz Proboszcz Parafii Zakrzówek, Piotrawin, Popkowice. Jubilat, kanonik honorowy Kapituly Zamojskiej.


Maria Rakowska

 

(zm. 1945)

 

Zesłanka na Sybir.


Edward Rudzki

 

(1907 - 1949)

 

Sybirak


Jan Samolej

 

(1915 - 1943)

 

Żołnierz AK


Edward Sawecki

 

(1922 - 1944)

 

Żołnierz AK


Ludwik Sekuła

 

(1886 - 1959)

 

Członek PSL "Zaranie".


Zygfryd Sekuła

 

(1911 - 1985)

 

Członek ZWZ, żołnierz AK, oddział "Małego", odznaczony Krzyżami Walecznych i Armii Krajowej.


Jan Siek

 

(1915 - 1961)

 

Żołnierz Września 1939r.


Ks. Aleksander Słomcyński

 

(1837 - 1899)

 

Ksiądz Proboszcz od roku 1864 w Zakrzówku.


Stanisław Sobieszczański

 

(1919 - 1991)

 

Żołnierz AK "Win"


Roman Studziński

 

(1923 - 1986)

 

Żołnierz Armii Podziemnej, więzień Łagrów.


Kazimiera Sztander

 

(1905 - 1991)

 

Żołnierz AK ps. "Mira".


Piotr Sztander

 

(1902 - 1970)

 

Żołnierz AK ps. "Ścigły". Prac. Taj. Woj. Zak. Wydawniczych. Szef 4 Komp. 3 Baonu 7 P.P.AK. "Garłuch".


Stefan Szymczak

 

(1923 - 2014)

 

Nauczyciel


Helena Taczalska

 

(1921 - 1981)

 

Nauczyciel


Jerzy Taczalski

 

(1915 - 2005)

 

Rotmistrz 21-go Pułku Ułanów Nadwiślańskich. Uczestnik Kampanii Wrześniowej, Jeniec Oflagu 11-c Woldenberg w latach 1939-1945, nauczyciel.


Wiktor Toporowski

 

(1900 - 1978)

 

Żołnierz AK ps. "Sęp Płowy". Komendant Placówki Annów.


Józef Urbanek

 

(1876 - 1938)

 

Lekarz med.


Zbigniew Urbanek

 

(1900 - 1945)

 

Inż. mech. Żołnierz AK ps. "Brzoza"


Jan Tadeusz Wilk

 

(1922 - 1943)

 

Żołnierz "GL"


Wiktor Wilk

 

(1926 - 2009)

 

Żołnierz Gl. Al. 1942-44. Uczestnik walk z Niemcami, lasy Lipskie-Janowski 1943-44.


Jerzy Woźniak

 

(1925 - 1982)

 

Lekarz Wet.


Stanisław Wronka

 

(1915 - 2008)

 

Porucznik w st. Spoczynku, uczestnik Kampanii Wrześniowej, żołnierz Korpusu ochrony Pogranicza. Ranny we Lwowie 17 IX 1939r.


Czesław Zachacz

 

(1931 - 2014)

 

Ofiara wywózki na Sybir.


Kazimierz Zachacz

 

(1900 - 1971)

 

Legionista. Plutonowy I-szej Brygady WP. Obrońca Lwowa. Inwalida wojenny z 1918-1920