Informacje

K O M U N I K A T

 

Szanowni Państwo

Informujemy, iż istnieje konieczność złożenia opłaty

administratorowi cmentarza

za kolejne 20 lat użytkowania miejsca pod grób.

Konieczność uiszczenia opłaty uregulowana jest

w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Brak opłaty za 20 lat użytkowania grobu

może skutkować przeprowadzeniem procedury likwidacji grobu.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać

w poniedziałek od 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00

w Urzędzie Gminy w Baniach Mazurskich, pok. nr 16.

 

 

 

Opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego w Żabinie należy uiszczać na konto bankowe Gminy Banie Mazurskie

75 9348 0000 0680 0101 2000 0030

W tytule należy zamieścić imię, nazwisko oraz rok śmierci zmarłego.