Cennik

Lp.

Opłaty cmentarne

 Wysokość opłaty brutto w zł

Groby ziemne -opłaty za miejsca grzebalne dla aktualnego pochówku na okres 20 lat

1

Grób ziemny pojedynczy - szerokość 1,0 m, długość 2,0 m, głębokość 1,7 m

248,40

2

Grób ziemny rodzinny

442,80

3

Grób ziemny pojedynczy dla dziecka do lat 6 - szerokość  0,6 m, długość 1,2 m,  głębokość 1,2 m

  75,60

4

Grób ziemny pojedynczy na urnę z prochami -szerokość 0,5 m, długość 0,5 m głębokość 0,7 m

  216,00

Groby murowane – opłata za miejsca pod groby murowane

1.

 Grób murowany pojedynczy- szerokość 0,8 m, długość 2,2 m, głębokość 0,8 m

648,00

2.

Grób murowany rodzinny

972,00

3.

Grób murowany pojedynczy na urnę z prochami - szerokość 0,5 m, długość 0,5 m, głębokość 0,7 m

540,00

4.

Grób murowany wielournowy - szerokość 0,8m, długość 2,2 m, głębokość 0,8 m

864,00

Przedłużenie miejsca pod istniejącym grobem ziemnym na następne 20 lat

1.

Grób ziemny pojedynczy 

226,80

2.

Grób ziemny rodzinny

334,80

3.

Grób ziemny pojedynczy dla dziecka do lat 6 

  75,60

4.

Grób ziemny pojedynczy na urnę z prochami

  75,60

Rezerwacja miejsca grzebalnego dla osób żyjących  (na okres 20 lat)

1.

Rezerwacja miejsca pod grób ziemny pojedynczy

194,40

2.

Rezerwacja miejsca pod grób ziemny rodzinny

388,80

3.

Rezerwacja miejsca pod grób z prawem murowania pojedynczy

216,00

4.

Rezerwacja miejsca pod grób z prawem murowania rodzinny

432,00

Pozostałe opłaty

1.

Ponowne użycie grobu po upływie lat 20

216,00

2.

Udostępnienie terenu cmentarzy na wykonanie ekshumacji

270,00

3.

Zezwolenie na wjazd samochodu o ładowności do 3,5 t (jednorazowe)

  108,00

4. Zezwolenie na wjazd samochodu o ładowności do 3,5 t (ryczałt roczny)            756,00