Cennik

Lp.

Opłaty cmentarne

 Wysokość opłaty brutto w zł

Groby ziemne -opłaty za miejsca grzebalne dla aktualnego pochówku na okres 20 lat

1

Grób ziemny pojedynczy - szerokość 1,0 m, długość 2,0 m, głębokość 1,7 m

194,40

2

Grób ziemny rodzinny

345,60

3

Grób ziemny pojedynczy dla dziecka do lat 6 - szerokość  0,6 m, długość 1,2 m,  głębokość 1,2 m

  81,00

4

Grób ziemny pojedynczy na urnę z prochami -szerokość 0,5 m, długość 0,5 m głębokość 0,7 m

  75,60

Groby murowane – opłata za miejsca pod groby murowane

1.

 Grób murowany pojedynczy- szerokość 0,8 m, długość 2,2 m, głębokość 0,8 m

432,00

2.

Grób murowany rodzinny

648,00

3.

Grób murowany pojedynczy na urnę z prochami - szerokość 0,5 m, długość 0,5 m, głębokość 0,7 m

108,00

4.

Grób murowany wielournowy - szerokość 0,8m, długość 2,2 m, głębokość 0,8 m

324,00

Przedłużenie miejsca pod istniejącym grobem ziemnym na następne 20 lat

1.

Grób ziemny pojedynczy 

162,00

2.

Grób ziemny rodzinny

237,60

3.

Grób ziemny pojedynczy dla dziecka do lat 6 

  54,00

4.

Grób ziemny pojedynczy na urnę z prochami

  54,00

Rezerwacja miejsca grzebalnego dla osób żyjących  (na okres 20 lat)

1.

Rezerwacja miejsca pod grób ziemny pojedynczy

162,00

2.

Rezerwacja miejsca pod grób ziemny rodzinny

324,00

3.

Rezerwacja miejsca pod grób z prawem murowania pojedynczy

194,40

4.

Rezerwacja miejsca pod grób z prawem murowania rodzinny

378,00

Pozostałe opłaty

1.

Ponowne użycie grobu po upływie lat 20

129,60

2.

Udostępnienie terenu cmentarzy na wykonanie ekshumacji

108,00

3.

Zezwolenie na wjazd samochodu o ładowności do 3,5 t 

  86,40