Znani pochowani

Andrzej Bańdura

 

(1946 - 1969)

 

Zginął śmiercią tragiczną na Markowych Szczawinach pełniąc służbę GOPR


Anna Bargiel Harańczyk

 

(1907 - 1995)

 

Więźniarka obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu


Józef Bargiel

 

(1908 - 1945)

 

Zginął w obozie koncentracyjnym Mauthasen


Franciszek Bartosz

 

(1880 - 1964)

 

Emerytowany nauczyciel szkoły w Suchej. W czasie I wojny światowej służył w armii austriackiej. Działacz społeczny, współzałożyciel Ogniska Związku Nauczycieli w Suchej Pełnił obowiązki jego sekretarza, a później prezesa.Kierownik 3-klasowej szkoły zawodowej. Działał w Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowej. W latach 1921 - 1932 był członkiem rady miejskiej. (źródło: Sucha Beskidzka pod redakcją Józefa Hampla i Feliksa Kiryka, Kraków 1998, s. 531-541)


Stanisław Adam Bartosz

 

(1918 - 2007)

 

Oficer I Dywizji Pancernej Odznaczony Krzyżem Walecznych oraz wieloma innymi medalami polskimi i brytyjskimi. Działacz harcerski. Swą długoletnią pracą ofiarnie wspierał sprawę niepodległości Polski.


Władysław Bartosz

 

(1914 - 2007)

 

Adwokat


Zofia Bartosz

 

(1884 - 1965)

 

Emerytowana nauczycielka


Zbigniew Bigaj

 

 

Oddał swe życie dla Ojczyzny w walce z okupantem w ruchu oporu w latach 1939 - 1945 w Suchej


Roman Bojarski

 

(1903 - 1941)

 

Magister. Zamordowany w obozie koncentracyjnym Mauthausen Gusen w 1941 r.


Leon Boni

 

(1919 - 1999)

 

Doktor


Jan Bryndza

 

(1910 - 1979)

 

Uczestnik walk o Monte Cassino


Tadeusz Buczek

 

(1916 - 1980)

 

Były więzień obozu koncentracyjnego Gross Rozen


Maria Bukowczan

 

(1951 - 2009)

 

Doktor


Henryk Bullman

 

 

Burmistrz Suchej, współtwórca i kierownik Ochotniczej Straży Pożarnej, jeden z założycieli Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Suchej. Udzielał się w Radzie Szkolnej Miejscowej, Stowarzyszeniu Rzemieślników i Kupców, Związku Inwalidów. Jego staraniem zbudowano Szkołę nr 3 na Błądzące. (źródło: Sucha Beskidzka pod redakcją Józefa Hampla i Feliksa Kiryka, Kraków 1998, s. 531-541)


Stefan Burdyl

 

(1921 - 1999)

 

Więzień obozów koncentracyjnych


Włodzimierz Chruścicki

 

 

Oddał swe życie dla Ojczyzny w walce z okupantem w ruchu oporu w latach 1939 - 1945 w Suchej


Helena Chrząszcz

 

(1903 - 1976)

 

Nauczycielka


Stanisław Czechowicz

 

 

Żołnierz. Poległ w latach 1914-1919 w Suchej


Karol Czernicki

 

(1838 - 1905)

 

Aptekarz


Mieczysław Domański

 

 

Oddał swe życie dla Ojczyzny w walce z okupantem w ruchu oporu w latach 1939 - 1945 w Suchej


Władysław Domino

 

(1890 - 1966)

 

Magister inżynier górnik


Jan Dorosz

 

(1929 - 1976)

 

Lekarz medycyny


Edward Drapella

 

(1834 - 1907)

 

Pełnomocnik dóbr hrabiów Branickich. Kawaler Orderu Franciszka Józefa


Józef Dyk

 

(zm. 1867)

 

Ksiądz proboszcz


Franciszek Dyląg

 

 

Żołnierz. Poległ w latach 1914-1919 w Suchej


Klemens Dyrcz

 

 

Żołnierz. Poległ w latach 1914-1919 w Suchej


Tadeusz Dziedzic

 

(1907 - 1973)

 

Porucznik Wojska Polskiego


Jan Filek

 

(1870 - 1959)

 

Magister. Kierownik szkoły


Sebastian Flig

 

 

Żołnierz. Poległ w latach 1914-1919 w Suchej


Bolesław Florkowski

 

(1909 - 1974)

 

Notariusz


Alfons Garstecki

 

(1897 - 1986)

 

Uczestnik I i II wojny światowej oraz Powstania Wielkopolskiego


Jan Gawlik

 

(1870 - 1915)

 

Dyrektor szpitala w Nowym Targu


Jan Gawlik

 

(1836 - 1928)

 

Weteran wojsk polskich z roku 1863. Lekarz zarządu dóbr Sucha-Ślemien. Były lekarz kolei. Założyciel i członek honorowy Ochotniczej Straży Pożarnej i Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół:. Wybitny chirurg i położnik. Założył w Suchej Oddział Towarzystwa Pedagogicznego. Jego publikacje ukazywały się m.in. w „Przeglądzie Lekarskim”. Opublikował pracę zatytułowaną „O ratowaniu osób, nagłą stratą życia zagrożonych” w 1870 r. Jego imię nosi Szpital Rejonowy w Suchej Beskidzkiej. (źródło: Sucha Beskidzka pod redakcją Józefa Hampla i Feliksa Kiryka, Kraków 1998, s. 531-541)


Katarzyna Gawron

 

(1912 - 1991)

 

Poetka ludowa. Piewca beskidzkich Groni


Adam Gaździcki

 

(1913 - 1992)

 

Magister praw


Jan Gebauer

 

(1832 - 1902)

 

Oficyalista dóbr hrabiny Anny Branickiej


Andrzej Głuszcz

 

(1924 - 1972)

 

Docent doktor medycyny


Zdzisław Belina Grodzki

 

(1874 - 1905)

 

Urzędnik c.k. kolei państwowych


Jadwiga Gryga

 

(1917 - 2016)

 

Członek ruchu oporu. Więzień KL Ravensbruck. Honorowy oficer Wojska Polskiego


Natalia Hajdamacha

 

(1912 - 1985)

 

Siostra Miłosierdzia Zgromadzenia św. Wincentego a Paulo. W Zgromadzeniu 48 lat


Stanisław Hajto

 

(1913 - 1981)

 

Artysta malarz


Stanisław Hybała

 

(1906 - 1980)

 

Nauczyciel


Stanisław Iciek

 

(1925 - 1944)

 

Żołnierz AK. Rozstrzelany w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu w 1944 r.


Adam Jakubiec

 

(1923 - 2000)

 

Żołnierz AK


Zofia Jarecka

 

(1914 - 2004)

 

Nauczycielka


Kazimierz Jarecki

 

(1912 - 1991)

 

Nauczyciel. Porucznik Wojska Polskiego. Jeniec oflagu Gross Born IID


Julian Jędrzejak

 

(1927 - 2010)

 

Major Wojska Polskiego


Jan Karafiat

 

(1837 - 1891)

 

Piwowar hrabiów Branickich


Andrzej Karaś

 

(1868 - 1931)

 

Lekarz


Zofia Karaś

 

(1904 - 1942)

 

Doktor medycyny. Działacz społeczny, w czasie okupacji hitlerowskiej zajmowała się chorymi i potrzebującymi. Jako działaczka konspiracyjna organizowała kolportaż ulotek antyhitlerowskich i dostawy lekarstw dla więźniów obozu Auschwitz-Birkenau. Jej imieniem została nazwana jedna z suskich ulic. Na ścianie budynku Przedszkola nr 1 w Suchej znajduje się tablica pamiątkowa jej poświęcona. (źródło: Sucha Beskidzka pod redakcją Józefa Hampla i Feliksa Kiryka, Kraków 1998, s. 531-541)


Tadeusz Karcz

 

(1904 - 1943)

 

Zginął z rąk hitlerowskich zbrodniarzy rozstrzelany w obozie koncentracyjnym Auschwitz Birkenau


Justyn Kiszakiewicz

 

(1840 - 1899)

 

Rachmistrz dóbr hrabiów Branickich


Józef Klimowicz

 

 

Żołnierz. Poległ w latach 1914-1919 w Suchej


Emilia Kołacz

 

(1910 - 1988)

 

Żołnierz AK


Józef Kołacz

 

(1901 - 1988)

 

Porucznik Wojska Polskiego. Uczestnik wojny wyzwoleńczej 1918 - 1921. Legionista walk wrześniowych 1939 r. Żołnierz AK. Zesłaniec 1945 - 1948. Ofiara terroru stalinowskiego. Kawaler Krzyża Virtuti Militari


Michał Kołodziej

 

(1870 - 1928)

 

Ksiądz. Doktor filozofii i prawa. Były Kanonik Kapituły Krakowskiej. Szambelan Jego Świętobliwości. Dziekan Suski i proboszcz w Suchej w latach w latach 1906-1918 i 1921-1928. Za jego kadencji ukończono budowę nowego kościoła. Działał m. in. w Miejscowej Radzie Szkolnej. (źródło: Sucha Beskidzka pod redakcją Józefa Hampla i Feliksa Kiryka, Kraków 1998, s. 531-541)


Edward Krupka

 

(1851 - 1918)

 

Kupiec i obywatel w Suchej. Poseł do Rady Państwa, członek Rady Miejskiej. Przewodniczył Radzie Szkolnej Miejscowej. Wspierał materialnie młodzież. Pełnił funkcję naczelnika Straży Ogniowej. Należał do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Koła Wędkarskiego, Wydziału Powiatowego w Żywcu. Jego czterech synów zasiliło Legiony Józefa Piłsudskiego. (źródło: Sucha Beskidzka pod redakcją Józefa Hampla i Feliksa Kiryka, Kraków 1998, s. 531-541)


Władysław Krzanowski

 

(1858 - 1901)

 

Urzędnik c.k. kolei państwowej


Karol Krzeszowiak

 

 

Oddał swe życie dla Ojczyzny w walce z okupantem w ruchu oporu w latach 1939 - 1945 w Suchej


Wasyl Kuczerpa

 

 

Żołnierz. Poległ w latach 1914-1919 w Suchej


Emil Kulig

 

 

Oddał swe życie dla Ojczyzny w walce z okupantem w ruchu oporu w latach 1939 - 1945 w Suchej


Emilia Kuś

 

(1913 - 1974)

 

Pedagog


Jan Kuś

 

(1912 - 1981)

 

Pedagog. Nauczyciel, podinspektor szkolny w suchej, Komendant Hufca ZHP, Harcmistrz, prezes Koła Przewodników Beskidzkich oraz spółdzielni uczniowskich. Pełnił obowiązki wiceprezesa Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Ziemi Babiogórskiej. Był przewodnikiem beskidzkim i terenowym. (źródło: Sucha Beskidzka pod redakcją Józefa Hampla i Feliksa Kiryka, Kraków 1998, s. 531-541)


Antoni Kysiak

 

(1901 - 1960)

 

Kierownik Szkoły Nr 3


Sylwester Legutko

 

(1898 - 1952)

 

Kierownik ZUS w Bytomiu.


Beata Lędzińska Kliś

 

(1941 - 1989)

 

Lekarz. Specjalista laryngologii i radiologii


Józef Listwan

 

(1898 - 1972)

 

Legionista. Oficer Armii Andersa "Sybiracy"


Adam Liszkiewicz

 

(1908 - 1978)

 

Sędzia Sądu Wojewódzkiego


Karol Lonoer

 

(1905 - 1919)

 

Legionista I P. Brygady Józefa Piłsudskiego


Paweł Łabaj

 

 

Żołnierz. Poległ w latach 1914-1919 w Suchej


Edward Machaczka

 

(1901 - 1976)

 

Piekarz, działacz społeczny. legionista, brał udział w kampanii 1920 r. W czasie II wojny światowej aktywnie współpracował z Radą Główną Opiekuńczą, oddawał chleb dla więźniów i ich rodzin, wspierał działalność charytatywną przekazując na ten cel środki finansowe. Przewodniczył komitetowi budowy gmachu Cechu Rzemiosł Różnych, w którym w 1978 r. odsłonięto tablicę pamiątkową jemu poświęconą, ufundowaną przez rzemieślników w Suchej. (źródło: Sucha Beskidzka pod redakcją Józefa Hampla i Feliksa Kiryka, Kraków 1998, s. 531-541)


Adam Maciborko

 

(zm. 1988)

 

Nauczyciel


Kazimierz Malczewski

 

(1912 - 1977)

 

Pułkownik. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego. Zasłużony działacz i organizator sportu narciarskiego w Polsce


Zygmunt Malczewski

 

(1945 - 1978)

 

Doktor


Jan Mamcarz

 

 

Oddał swe życie dla Ojczyzny w walce z okupantem w ruchu oporu w latach 1939 - 1945 w Suchej


Anna Mayer

 

(1945 - 2000)

 

Historyk sztuki, pedagog, kustosz ASP w Krakowie.


Józef Mentel

 

(1914 - 1998)

 

Muzyk


Julianna Mentel

 

(1908 - 2000)

 

Artystka ludowa


Władysław Misiewicz

 

(1920 - 2003)

 

Żołnierz Armii Krajowej


Czesław Mizia

 

(1935 - 2013)

 

Lekarz medycyny


Tadeusz Mizia

 

(1910 - 1983)

 

Lekarz.


Andrzej Mrugacz

 

(1938 - 1998)

 

Lekarz medycyny


Adam Mściwujewski

 

(zm. 1965)

 

Profesor doktor


Teresa Nieszczyńska

 

(1870 - 1956)

 

Emerytowana nauczycielka w Suchej. Działaczka oświatowa, aktywnie działała na rzecz bibliotek, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Towarzystwa Szkoły Ludowej, Ligii Morskiej i Kolonialnej, Ligii Obrony Przeciwlotniczej, Związku Pracy kobiet. W pamiętnikach spisywała życie codzienne mieszkańców Suchej. Bezpłatnie udzielała pomocy w nauce biednym dzieciom prowadząc dla nich zajęcia. Przyczyniła się do rozwoju czytelnictwa. Jej imieniem nazwana została jedna z ulic Suchej. (źródło: Sucha Beskidzka pod redakcją Józefa Hampla i Feliksa Kiryka, Kraków 1998, s. 531-541)


Wincenty Nowak

 

(1907 - 1942)

 

Więzień obozów koncentracyjnych Auschwitz i Mauthausen Gusen


Franciszek Kandyd Nowakowski

 

(1813 - 1881)

 

Doktor filozofii, pisarz, historyk. Długoletni członek Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Następnie członek nadzwyczajny Akademii Umiejętności w Krakowie. Członek honorowy Towarzystwa Pedagogicznego we Lwowie i wielu towarzystw naukowych i humanitarnych. Przez 10 lat pełnił funkcję prezesa Rady Szkół okręgu wadowickiego. Zasłużony autor w pedagogii. Gorliwy miłośnik mowy ojczystej. Pracował nad oświatą ludu. Bibliotekarz Branickich. Jest autorem publikacji „Źródła do dziejów Polski”, wydanej w 1841r. Współtworzył Komisję Bibliograficzną. (źródło: Sucha Beskidzka pod redakcją Józefa Hampla i Feliksa Kiryka, Kraków 1998, s. 531-541)


Władysław Palarski

 

(1919 - 1943)

 

Zamordowany przez hitlerowców w 1943 r.


Roman Palka

 

(1952 - 2006)

 

Znany zmarły


Edward Passendorfer

 

 

Oddał swe życie dla Ojczyzny w walce z okupantem w ruchu oporu w latach 1939 - 1945 w Suchej


Antoni Pawluszkiewicz

 

(1863 - 1908)

 

Burmistrz Suchej Beskidzkiej. Poseł do Rady Państwa. Doprowadził do wybudowania siedziby Magistratu. W budynek mieści się dziś Biblioteka Suska. Dzięki jego staraniom przeniesiono ze Ślemienia do Suchej Sąd Powiatowy i zbudowano dla niego odpowiedni budynek. Był członkiem rady Szkolnej Miejscowej. (źródło: Sucha Beskidzka pod redakcją Józefa Hampla i Feliksa Kiryka, Kraków 1998, s. 531-541)


Bronisława Pieniążek

 

(1914 - 2000)

 

Nauczycielka


Jan Pieniążek

 

(1905 - 1979)

 

Lekarz weterynarii


Justyna Pikiewicz

 

(1871 - 1941)

 

Zmarła w 1941 r. na Syberii.


Konstanty Pirus

 

 

Żołnierz. Poległ w latach 1914-1919 w Suchej


Szymon Pochopień

 

 

Żołnierz. Poległ w latach 1914-1919 w Suchej


Franciszek Polak

 

 

Żołnierz. Poległ w latach 1914-1919 w Suchej


Antoni Popielarczyk

 

 

Oddał swe życie dla Ojczyzny w walce z okupantem w ruchu oporu w latach 1939 - 1945 w Suchej


Józef Procner

 

 

Ksiądz. Proboszcz w Suchej


Julian Prorok

 

(1910 - 1985)

 

Magister praw


Mikołaj Prus

 

 

Żołnierz. Poległ w latach 1914-1919 w Suchej


Aleksander Rajda

 

(1874 - 1953)

 

Kanonik i proboszcz parafii Sucha. Zmarł w 56 roku kapłaństwa


Michał Raźny

 

(1920 - 2006)

 

Kapitan Wojsk Polskich. Weteran II wojny światowej


Anna Rączka

 

(1904 - 1989)

 

Emerytowana nauczycielka


Antonina Rączka

 

(1903 - 1986)

 

Emerytowana nauczycielka


Józef Rączka

 

(1863 - 1931)

 

Emerytowany dyrektor szkoły. Nauczyciel, działacz oświatowy. Dla młodzieży utworzył czytelnię i pracownię przedmiotową. Jeden z założycieli Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, straży pożarnej i Oddziału Krajowego Związku Nauczycielstwa Ludowego w Galicji. Pracował w samorządzie gminnym i w Komitecie Parafialnym. (źródło: Sucha Beskidzka pod redakcją Józefa Hampla i Feliksa Kiryka, Kraków 1998, s. 531-541)


Maria Rączka

 

(1897 - 1985)

 

Emerytowana nauczycielka


Stanisław Rotter

 

(1860 - 1922)

 

Starszy radca kolei


Antonina Różycki

 

(zm. 1987)

 

Nauczycielka


Jan Rudy

 

(1864 - 1936)

 

Emerytowany starszy zarządca podatkowy


Kazimierz Ryś Puzik

 

(1923 - 2004)

 

Porucznik Wojska Polskiego


Antoni Rzepa

 

(1900 - 1919)

 

Żołnierz Wojska Polskiego


Franciszek Rzepka

 

(1856 - 1899)

 

Konduktor pocztowy


Klementyna Sarna

 

(1918 - 1939)

 

Zginęła podczas działań wojennych.


Michał Sarzyn

 

 

Żołnierz. Poległ w latach 1914-1919 w Suchej


Stanisław Sawicki

 

(1912 - 1990)

 

Ksiądz kanonik. Długoletni katecheta w Suchej Beskidzkiej


Franciszek Semik

 

(1902 - 1939)

 

Poległ w obronie ojczyzny w 1939 r.


Tadeusz Semik

 

(1899 - 1978)

 

Podpułkownik Wojska Polskiego. Kawaler Orderu Virtuti Militari. Żołnierz I i II wojny światowej. Obrońca Węgierskiej Górki we wrześniu 1939 r. Działał w Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, Towarzystwie Miłośników Ziemi Suskiej i Związku Harcerstwa Polskiego. Jego imię nosi Szczep ZHP przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz jedna z ulic w Suchej. (źródło: Sucha Beskidzka pod redakcją Józefa Hampla i Feliksa Kiryka, Kraków 1998, s. 531-541)


Jan Serafin

 

(1895 - 1971)

 

Doktor


Władysław Serafin

 

(1910 - 1971)

 

Ksiądz kanonik. Proboszcz parafii Sucha Beskidzka


Stanisław Sikora

 

 

Żołnierz. Poległ w latach 1914-1919 w Suchej


Jan Siwiec

 

(1907 - 1981)

 

Jeniec oflagu Woldenberg


Edward Skrętowicz

 

(1888 - 1968)

 

Kapitan Wojska Polskiego


Julian Słomka

 

 

Oddał swe życie dla Ojczyzny w walce z okupantem w ruchu oporu w latach 1939 - 1945 w Suchej


Michał Smolik

 

(1910 - 1998)

 

Sierżant Wojska Polskiego w 1939 r.


Jakub Smoszna

 

(1886 - 1937)

 

Nauczyciel w Suchej


Edmund Solik

 

(zm. 1943)

 

Inżynier leśnik. zamordowany w 1941 r. w Oświęcimiu. Numer obozowy: PL 27390


Antoni Spannbauer

 

(1914 - 2001)

 

Lekarz medycyny.


Karol Spannbauer

 

(1873 - 1940)

 

Doktor. Burmistrz suchej. Współtwórca Kółka Rolniczego, prezes Kasy Oszczędności i Pożyczek, Parafialnej Akcji Katolickiej, Towarzystwa Szkoły Ludowej, członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Polskiego Stronnictwa Narodowodemokratycznego, Zarządu ochotniczej Straży Pożarnej, Koła Abstynentów Lekarzy Kolejowych. Założył Kasyno Inteligenckie. Jeden z założycieli Społecznego Komitetu Obywatelskiego, którego nadrzędnym celem była ochrona mienia uciekinierów z Suchej przed rabunkami. (źródło: Sucha Beskidzka pod redakcją Józefa Hampla i Feliksa Kiryka, Kraków 1998, s. 531-541)


Józef Stopa

 

(1926 - 1994)

 

Magister farmacji


Józef Syc

 

(1929 - 2012)

 

Nauczyciel


Władysław Szcześniak

 

(1899 - 1968)

 

Były kierownik tartaku w Suchej


Michał Sztaba

 

(1893 - 1978)

 

Lekarz weterynarii


Jerzy Sztekla

 

 

Żołnierz. Poległ w latach 1914-1919 w Suchej


Marian Szuperski

 

(1900 - 1975)

 

Doktor medycyny


Jacób Ścieński

 

(1868 - 1915)

 

Urzędnik sądowy


Alojzy Świaczek

 

 

Żołnierz. Poległ w latach 1914-1919 w Suchej


Czesław Świniarski

 

(1924 - 2008)

 

Proboszcz w Suchej Beskidzkiej w latach 1975 - 1986


Władysława Tyczkowska

 

 

Oddała swe życie dla Ojczyzny w walce z okupantem w ruchu oporu w latach 1939 - 1945 w Suchej


Władysław Tyczkowski

 

 

Oddał swe życie dla Ojczyzny w walce z okupantem w ruchu oporu w latach 1939 - 1945 w Suchej


Leszek Urbaniec

 

(1927 - 1945)

 

Poległ w 1945 r. we Włoszech


Tadeusz Wanicki

 

(1929 - 1991)

 

Lekarz stomatolog


Leon Warpechowski

 

(1900 - 1978)

 

Emerytowany inspektor szkolny


Michał Wągiel

 

(1869 - 1956)

 

Mistrz szewski, radny miejski. Był naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej. Szkolił rzemieślników w Cechu Rzemiosł Różnych. Pełnił funkcję zastępcy Burmistrza Henryka Bullmana. Dzięki jego staraniom w Suchej w czasie okupacji hitlerowskiej działała jednostka Straży Pożarnej, co uchroniło wielu mężczyzn przed wywiezieniem ich na przymusowe roboty w głąb Niemiec. Pracował jako ławnik Sądu Grodzkiego w Żywcu. (źródło: Sucha Beskidzka pod redakcją Józefa Hampla i Feliksa Kiryka, Kraków 1998, s. 531-541)


Kazimierz Wątroba

 

(zm. 1993)

 

Inżynier leśnik


Franciszek Widz

 

 

Oddał swe życie dla Ojczyzny w walce z okupantem w ruchu oporu w latach 1939 - 1945 w Suchej


Jan Winnicki

 


Józef Wojtanek

 

 

Zginął w Oświęcimiu.


Kazimierz Wojtych

 

(1908 - 1940)

 

Porucznik Wojska Polskiego


Franciszek Wróbel

 

 

Żołnierz. Poległ w latach 1914-1919 w Suchej


Julian Wyrobek

 

(1906 - 1975)

 

Dyrektor szkoły podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej


Albin Zawiła

 

(1899 - 1944)

 

Zginął w obozie koncentracyjnym Mauthausen w 1944 r.


Antoni Zborowski

 

(zm. 1918)

 

Nauczyciel


Witek Zbych

 

(1926 - 1944)

 

Rozstrzelany w Oświęcimiu w 1944 r.


Walenty Zdybalski

 

(1870 - 1958)

 

Były naczelnik PKP


Zdzisław Zyzański

 

(1930 - 2013)

 

Lekarz medycyny


Michał Żmigrodzki

 

(1848 - 1919)

 

Doktor. Wybitny polski humanista. Bibliotekarz. Kustosz Biblioteki Branickich w Suchej Beskidzkiej. Literat, filozof, historyk sztuki, etnograf. Autor rozpraw naukowych poświęconych kulturze polskiej i europejskiej. Publicysta, działacz społeczny. Kronikarz dziejów Suchej. Twórca archiwum zamkowego. Popularyzator zbiorów bibliotecznych. Jego imię nosi Biblioteka Publiczna