Kontakt

 

Administratorem cmentarza parafialnego w Stadnikach jest Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

32-410 Dobczyce
 

Stadniki 81

 

Telefon: +48 1227 11524 (po zgłoszeniu się furtiana prosić o połączenie z księdzem proboszczem lub wikarym)

 
 
 

 

Administratorem strony internetowej www.mogily.pl/stadniki jest Ksiądz Proboszcz

Wyznaczanie trasy do cmentarza
Pokaż trasę