Znani pochowani

Aleksandra Baer

 

(1977 - 2011)

 

Doktor Nauk Rolniczych


Bolesław Brychcy

 

(1910 - 1981)

 

Leśniczy.


Marian Dondajewski

 

(1895 - 1939)

 

Poległ we wrześniu 1939 roku.


Józef Józefowski

 

(1901 - 1962)

 

Powstaniec Wielkopolski. W ciągu swego życia przejechał z Wołynia Archangielsk, Azję rosyjską, Sybierię, Egipt, Palestynę, Włochy i w 1947 r. wrócił do Polski.