Znani pochowani

Bronisław Tomala

 

(1925 - 1947)

 

W 29.11.1947 został skazany na Karę śmierci na Sesji wyjazdowej w Nowym Targu przez Komunistyczny-Wojskowy w Krakowie. Stracony 20.12.1947 roku. 28.6.2013roku. Sąd Okręgowy-Wydział Karny w Nowym Saczu unieważnił wyrok Komunistycznego Wojskowego Sądu z 1947roku. Sąd zrehabilitował Bronisława Tomale i przywrócił mu dobre imię patrioty. Czas pochówku i grób Nieznany.