Kontakt

 

Zarządcą cmentarzy komunalnych w Gminie Leśna jest Burmistrz Leśnej

 

Biuro administracji Zarządcy cmentarzy znajduje się przy ul. Elizy Orzeszkowej 11B  ul. Elizy Orzeszkowej 11B w Leśnej, pok. 24 lub 25, 1. piętro

i przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Leśnej.

 

tel. 75 721 12 39 wew. 43

 

e-mail: sekretariat@lesna.pl

 

Adres do korespondencji: Burmistrz Leśnej, Rynek 19, 59-820 Leśna

 

 

Administratorem strony internetowej www.mogily.pl/lesna jest Urząd Miejski w Leśnej

Wyznaczanie trasy do cmentarza
Pokaż trasę