Informacje

PRZEPISY PRAWA​​

 

REGULAMIN I CENNIK CMENTARZY KOMUNALNYCH

 

Ustala się następujące stawki opłat za usługi cmentarne:

Lp.

Wyszczególnienie opłaty

Okres ważności opłaty

Cena brutto

OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE MIEJSCA W CELU URZĄDZENIA GROBU

1

Miejsca pod grób ziemny

 

1.1. Grób ziemny dziecięcy (do lat 6)

20 lat

313,20

1.2. Grób ziemny pojedynczy

20 lat

475,20

1.3. Grób ziemny rodzinny (w pionie)

20 lat

529,20

1.4. Grób ziemny rodzinny (w poziomie)

20 lat

853,20

1.5. Grób ziemny rodzinny urnowy

20 lat

475,20

2

Miejsca pod grób murowany

 

2.1. Grób murowany pojedynczy

20 lat

648,00

2.2. Grób murowany rodzinny (w pionie)

bezterminowo

864,00

2.3. Grób murowany rodzinny (w poziomie)

bezterminowo

1 188,00

2.4. Grób murowany urnowy

bezterminowo

648,00

OPŁATA ZA PRZEDŁUŻENIE PRAWA DO MIEJSCA POD GRÓB

3

Grób ziemny dziecięcy

20 lat

313,20

4

Grób ziemny pojedynczy

20 lat

475,20

5

Grób ziemny rodzinny (w pionie)

20 lat

529,20

6

Grób ziemny rodzinny (w poziomie)

20 lat

853,20

7

Grób ziemny rodzinny urnowy

20 lat

475,20

8

Grób murowany pojedynczy

20 lat

648,00

OPŁATA ZA REZERWACJĘ MIEJSCA POCHÓWKU ZA ŻYCIA

9

Grób ziemny

20 lat

594,00

10

Grób murowany

20 lat

864,00

OPŁATY DODATKOWE

11

Wjazd na cmentarz w celu dowiezienia trumny ze zwłokami

jednorazowa

32,40

12

Wjazd na cmentarz w pozostałych przypadkach niewymienionych w p. 11

jednorazowa

108,00

13

Opłata za korzystanie z kaplicy

jednorazowa

108,00