Informacje

 

 

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO

 

Cmentarz jest miejscem grzebania zmarłych. Należy zachować ciszę, porządek i powagę.

 

1. Administratorem cmentarza jest Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Paszowicach.

 

2. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym oraz dbanie o porządek i czystość.

 

3. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu w szczególności odnośnie do:

- pogrzebu,

- ekshumacji zwłok bądź przeniesienia do innego grobu,

- budowy pomnika lub remontu pomnika, np. naprawa bądź wymiana płyty, tablicy,

- budowy ławek, kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie (bez zgody mogą zostać rozebrane).

 

4. Na cmentarzu wolno przebywać każdego dnia od rana do zmroku.

 

5. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie cmentarza tylko pod opieką dorosłych.

 

6. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu.

 

7. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika należy wywieźć z cmentarza we własnym zakresie.

 

8. Prace budowlane i remontowe wymagają zgody administratora i wolno je przeprowadzać w dni powszednie tygodnia.

 

9. Przeprowadzenie ekshumacji winno być uzgodnione co najmniej na trzy dni przed jej planowanym terminem.

 

10. Niedozwolone jest na terenie cmentarza:

- deptanie po grobach,

- przebywanie w stanie nietrzeźwym,

- niszczenie zieleni, pojemników na śmieci,

- wyrzucanie śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych,

- wprowadzanie psów i innych zwierząt,

- wjeżdżanie na teren cmentarza pojazdami jednośladowymi i pojazdami mechanicznymi bez zgody administratora,

- ustawianie ławek, ogrodzeń (płotków), sadzenie drzew, krzewów,

- prowadzenia jakichkolwiek działań reklamowych i marketingowych,

- przeprowadzanie zbiórek pieniędzy na konkretny cel bez zgody właściciela.

 

11.Krzyże, symbole religijne, elementy nagrobków mogą być ustawiane wyłącznie na grobach.

 

12.Na terenie cmentarza zabronione jest wykonywanie działalności handlowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca.

 

Odwiedzając cmentarz - pamiętaj o modlitwie.

Administrator cmentarza