Znani pochowani

ks. Jan Drzewicki

 

(1843 - 1908)

 

Ksiądz. Proboszcz Niebylecki od 1903 roku. Wyświęcony w 1871 roku.


ks. Jan Mączyński

 

(1829 - 1892)

 

Ksiądz. Proboszcz Niebylecki od 1866 roku. Wyświęcony w 1856 roku.


ks. Franciszek Muras

 

(1907 - 1966)

 

Proboszcz parafii Niebylec w latach 1936-1966. Wyświęcony 24.06.1933 r. w Przemyślu. Jako młody wikariusz przybył z parafii Medynia Głogowska. Nasza parafia była dla niego drugą placówką. W tym czasie ważyły się losy budowy nowego kościoła, gdyż stary kościół był w owym okresie już za szczupły w swoich rozmiarach oraz wymagał coraz większych nakładów na remont. W okresie lata, nabożeństwa odbywały się wokół Kościoła, gdyż wewnątrz było ciasno i duszno. Ks. Franciszek Strzępek, ówczesny proboszcz będący już w podeszłym wieku, nie podjął się budowy kościoła. Widząc młodego zdolnego wikariusza, zaproponował mu, by zajął się sprawami budowy. Ks. Muras nie zwlekał z tą ofertą, powołał Komitet Budowy Kościoła w Niebylcu. W pierwszej kolejności przystąpiono do gromadzenia gotówki i dokumentacji. W każdy miesiąc danego roku po dwóch komitetowych wraz z Ks. Murasem na czele, odwiedzało parafian, celem zbiórki dobrowolnych ofiar. Obliczono, że Ks. Muras, w okresie budowy Kościoła, odwiedził każdego parafianina 78 razy. Zbierano też ofiary w ościennych parafiach. Pod przewodnictwem Ks. Murasa urządzono wiele imprez dochodowyh jak: festyny, teatrzyki, jasełka itp. Parafianie też byli zobowiązani do zbierania w okresie letnim, różnych ziół leczniczych a w okresie zimy pąków brzozowych, za które uzyskiwano znaczną ilość gotówki z przeznaczeniem na budowę kościoła. Budowa też była wspierana przez rodaków zamieszkałych w USA. Ks. Franciszek Muras poza działalnością obowiązków kapłańskich, budowy kościoła, zajmował się prowadzeniem plebańskiego gospodarstwa rolnego. Osobiście wykonywał wiele prac polowych, ze służbą plebańską. Założył orkiestrę parafialną, którą dyrygował kapelmistrz Adam Lubas z Niebylca.Z orkiestrą i parafianami pielgrzymował do sanktuariów Maryjnych, Starej Wsi koło Brzozowa, Kalwarii Pacławskiej koło Przemyśla, Borku koło Rzeszowa, i ościennych parafii. Zorganizował też pielgrzymkę na Kongres Eucharystyczny, który odbył się w Przemyślu w 1938r. Założył też Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej i Męskiej, chór kościelny.Z młodzieżą i starszymi często rozgrywał mecze piłki ręcznej, był pełen energii i życia, operatywny i życzliwy, miał litość nad biednymi, swoim postępowaniem zdobył zaufanie i szacunek wśród parafian. Postawę i zaangażowanie Ks. kanonika Franciszka Murasa opisuje parafianka Tekla Kępa z Gwoździanki z okazji 30-lecia kapłaństwa, W dowód wdzięczności za trud i pracę w dniu 29 stycznia 1961 roku parafianie wmurowali tablicę pamiątkową pod kruchtą obecnego kościoła. W okresie okupacji hitlerowskiej należał do konspiracji podziemnej Armii Krajowej. Był jej czynnym członkiem, wiele pomagał tej organizacji w działaniach dywersyjno-sabotażowych przeciw okupantowi. Był kapelanem wojskowym dla partyzantów. Jako wikariusz od 1935 do 1949 roku pełnił obowiązki administratora parafii, gdyż proboszcz Franciszek Strzępek, z powodu podeszłego wieku nie mógł wykonywać obowiązków związanych z prowadzeniem parafii. Zginął śmiercią tragiczną 9 marca 1966 roku, wracając ze spowiedzi wielkopostnej z parafii Połomia, został potrącony przez autobus. Pogrzeb odbył się 12 marca 1966 roku, a mszę św. żałobną odprawił Ks. Biskup Ordynariusz Przemyski Ignacy Tokarczuk. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Niebylcu w grobowcu, który parafianie zbudowali mu w następnym dniu po jego śmierci. W pogrzebie wzięło udział ponad 50 księży, orkiestra parafialna, oraz nie zliczone ilości wiernych z parafii niebyleckiej i ościennych. Był to największy pogrzeb jaki parafia niebylecka przeżywała. W ostatnim okresie życia, Ks. Muras zakupił dzwony do nowego kościoła w odlewni Pelczańskich w Przemyślu, których konsekracja została ustalona na dzień 13 marca 1966 roku, lecz została odwołana w związku z tragiczną śmiercią Ks. Murasa. Dzwony te zadzwoniły po raz pierwszy z prymitywnie zainstalowanej dzwonnicy w dniu pogrzebu księdza. Po jego śmierci zaniechano prowadzenia plebańskiego gospodarstwa rolnego, zlikwidowano inwentaż żywy (konie, krowy) służbę plebańską a grunt wydzierżawiono parafianom.


ks. Jan Obara

 

(1914 - 1986)

 

Proboszcz parafii Niebylec w latach 1966-1986. Wyświęcony 25.06.1939 r. w Przemyślu. Ks. Jan Obara urodził się 11 stycznia 1914 roku w Łączkach Jagielońskich. Probostwo w naszej parafii objął 2 maja 1966 roku, poprzednio był katechetą w parafii Lubenia. Był dobrym księdzem, troszczył się o swoich parafian. W rok po objęciu probostwa rozwiązał Komitet Budowy Kościoła a powołał Radę Parafialną. Razem z ks. Zbigniewem Miśtak, ówczesnym wikariuszem założyli "Scholę" w skład której powołano w drodze konkursu młodzież szkolną. W 1969 roku obchodził 30 - lecie kapłaństwa, w uroczystości wzięli udział rodzina księdza, księża z ościennych parafii, orkiestra parafialna, parafianie.Uroczystość przygotował ks. Franciszek Brzyski, wikariusz pracujący w tut. parafii. Ks. Jan Obara przez dłuższy czas sprawował funkcję dziekana w dekanacie strzyżowskim. W latach 1974 i 1979 dwukrotnie pomalował dach kościoła, w tym czasie zorganizował też utwardzenie obejścia wokół kościoła. Zabiegał o pozyskiwanie funduszy na dalsze potrzeby i działalności kościoła, w 1971r. dzięki wsparciu finansowemu Józefa Wnęk zam. w USA oraz miejscowych parafian wykonano ogrodzenie nowego cmentarza w Niebylcu. Podczas jego urzędowania została zbudowana nowa plebania, która jednak za jego obecności nie została wykończona, lecz została zaużytkowana. Powyższą budowę rozpoczął w 1980 roku, natomiast istniejąca, stara plebania została z przeznaczeniem na potrzeby parafialne tj. prób orkiestry, scholi, posiedzeń Rady Parafialnej, strażaków pełniących honory przy Grobie Pańskim i inne.Należy pamiętać, że za jego urzędowania w parafi urządzano, Jasełka, Mękę Pańską, a to wszystko działo się w obsadzie ról przez miejscowych parafian, którymi kierował ówczesny wikariusz ks. Zdzisław Daraż. Wielkim wydarzeniem dla naszej parafii było nawiedzenie, przez obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w styczniu 1971 roku. Obraz ten do nas nie przybył ponieważ został uwięziony przez władze komunistyczne, przybyły tylko symbole EWANGELIA I ŚWIECA, mimo zakazu, parafianie powitali symbole oddziałem kawalerii konnej w strojach krakowskich kolumną samochodów osobowych, motocyklistów i rowerzystów. Proboszcz Niebylecki, Dziekan Strzyżowski, zmarł nagle 16 sierpnia 1986 roku w Niebylcu, w pogrzebie wzięła udział rodzina zmarłego, ponad 30 kapłanów, orkiestra oraz licznie zgromadzeni parafianie.