Kontakt

 

Zarządcą cmentarza parafialnego w Niebylcu jest Parafia pw. Znalezienia Świętego Krzyża. Administratorem cmentarza jest

Ksiądz Proboszcz Niebylec 36 tel. 17 277 30 33  

Administratorem strony internetowej www.mogily.pl/niebylec jest Ksiądz Proboszcz 

Dane dotyczące uzupełnienia osób zmarłych pochowanych na niebyleckim cmentarzu  przesyłamy na adres e-mail: marianmarek@gmail.com

Wyznaczanie trasy do cmentarza
Pokaż trasę