Pogrzeby

Helena Kiewra

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 20.02.2020 r. o godzinie 13:00 na Cmentarzu Komunalnym w Lubaniu przy ul. Ks Ignacego Kukli-Bukowińczyka (Uniegoszcz).