Cennik

Lp.

Rodzaj opłat

Opłata

1.

Miejsce na kwaterze dla dorosłych

205, 20 zł

2.

Miejsce na kwaterze dla dzieci do lat 6

64, 80 zł

3.

Rezerwacja jednej kwatery i każdej następnej

205, 20 zł

4.

Miejsce w grobie głębinowym i każde następne

205, 20 zł

5.

Zezwolenie na budowę grobowca

259, 20 zł

6.

Wynajem domu pogrzebowego

151, 20 zł

Opłata zawiera podatek od towarów i usług VAT.