Cennik

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIAZANYCH Z POCHÓWKIEM

                NA CMENTARZU KOMUNALNYM

 

L.p.

Miejsce

Cena

1.

Miejsce na kwaterze dla dorosłych

324,00

2.

Miejsce na kwaterze dla dzieci

64, 80

3.

Rezerwacja jednej kwatery                     i każdej następnej

324,00

4.

Miejsce w grobie głębinowym – każde następne

324,00

5.

Zezwolenie na budowę grobowca

378,00

6.

Wynajem domu pogrzebowego

216,00