Informacje

 

          Pierwszy cmentarz znajdował się wokół kościoła. Zmarłych grzebano tam prawdopodobnie już od chwili powstania parafii. Zachowane księgi zmarłych potwierdzają tę praktykę. Grzebano też w kryptach pod kościołem.

 

 

         Cmentarz grzebalny parafii Korycin został założony na przełomie XVIII i XIX wieku przez ks. proboszcza Józefa Swierżyńskiego. Cmentarz został założony na wzniosłym pagórku około 1 km na południowy wschód od kościoła.

 

 

          Była to część ziemi wydzielona z gruntów kościelnych. Początkowo nie potrzebował on ogrodzenia, "gdyż strasznie na wyniosłej górze" był położony W niedługim jednak czasie został ogrodzony, ze względu na dzikie zwierzęta.

 

 

 

          Pierwsza wzmianka w księdze pogrzebowej o pochówku na nowym cmentarzu pochodzi z 1805 r.. W tym też mniej więcej czasie przestano już grzebać zmarłych na cmentarzu przykościelnym.

 

 

 

          W 1946 roku z gruntów parafialnych oddano pod cmentarz 2 ha ziemi. Wiosną 1954 roku ukończono budowę muru wokół dodanego terenu.