Znani pochowani

Józef Demianiuk

 

(1940 - 2022)

 

lekarz medycyny


Eugeniusz Filipek

 

(1927 - 2008)

 

łącznik 15 Pułku Piechoty "Wilków" Armii Krajowej, pseudonim "Andruś"


Marian Filipek

 

(1925 - 2007)

 

podporucznik Armii Krajowej 15 Pułku Piechoty Wilków


Konstanty Grudzień

 

(1946 - 2006)

 

Doktor


Ks. Kazimierz Gumowski

 

(1828 - 1889)

 

Ksiądz proboszcz kłoczewski przez 29 lat


Edward Kulik

 

(1941 - 2021)

 

Inżynier


Natalia Nakonieczna

 

(1903 - 1991)

 

Siostra Zenobia


Jan Piecek

 

(1898 - 1964)

 

Żołnierz, świadek "Cudu nad Wisłą" Na podstawie art. 3 ust. 11 Ustawy z dn. 22.11.2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz.U. z 2018 r. poz. 2529): grób Jana Piecka - uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, położony na cmentarzu parafialnym w Kłoczewie, nr działki 1168/1, został wpisany do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski pod nr. 5924. - pismo Prezesa IPN Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu dr. Karola Nawrockiego (sygn.: BUWII-904-2828(6)/22) z dn. 17.05.2023 r.