Kontakt

Administratorem cmentarza komunalnego w Juszczynie jest
Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Eko-Skawa" Sp. z o.o.

 

ul. 3 Maja 40a
34-220 Maków Podhalański

tel. +48 (33) 8771-628

 

Biuro administratora cmentarza czynne jest

w każdy dzień roboczy w godz. 7:00 – 15:00.

 


Załatwienie spraw związanych z organizacją pochówku, ekshumacji oraz wykonywaniem innych prac na cmentarzu należy załatwiać w biurze administratora cmentarza w godzinach pracy.

 

W przypadku sobót, niedziel, dni wolnych informacje można uzyskać pod nr tel. (033) 8771-628.

Bliższe informacje dotyczące funkcjonowania cmentarza dostępne są na stronie internetowej administratora cmentarza pod adresem: https://ekoskawa.pl

 

Wyznaczanie trasy do cmentarza
Pokaż trasę