Znani pochowani

Kazimierz Bacajewski

 

(1923 - 2008)

 

Żołnierz Armii Krajowej 27 Dywizji Wołyńskiej.


Wincenty Bańka

 

(1914 - 1945)

 

Zginął za wolność Ojczyzny.


Kazimierz Belina

 

(1907 - 1984)


Władysław Błasiak

 

(1894 - 1955)

 

Legionista 1914-1921


Henryk Błaszczyński

 

(1932 - 1950)

 

Pseudonim "BOR".


Wacław Błazucki

 

(1922 - 2001)

 

II Armia Wojska Polskiego forsowanie Nysy.


Katarzyna Bogowska

 

(1886 - 1950)

 

Żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej.


Maria Bogowska

 

(1919 - 2001)

 

Żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej.


Bolesław Bogowski

 

(1903 - 1931)

 

Zginął śmiercią bohaterską w Dęblinie.


Edward Bogowski

 

(1880 - 1945)

 

Żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej.


Zdzisław Bogowski

 

(1915 - 1947)

 

Żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej.


Zygmunt Bogowski

 

(1909 - 2003)

 

Żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej.


Stanisława Bojarska

 

(1913 - 1999)

 

Założycielka Gimnazjum w Horodle, wieloletnia dyrektorka.


Karol Bojarski

 

(1918 - 1946)

 

Oficer. Kapitan Armii Krajowej. Pseudonim "Wyga". Kawaler Krzyża Virtuti Militari.


Michał Bojko

 

(zm. 1943)

 

Zamordowany na Wołyniu.


Gustaw Boski

 

(1897 - 1978)

 

Oficer Wojska Polskiego.


ks. Simeon Bratkiewicz

 

(zm. 1844)

 

Ksiądz proboszcz.


Antoni Chiliński

 

(1921 - 2010)

 

Udział w walkach o wyzwolenie spod okupacji niemieckiej/forsowanie Odry, Nysy Łużyckiej.


Wiktor Czułajewski

 

(1887 - 1941)

 

Właściciel ziemski, zamordowany przez okupanta hitlerowskiego.


Józef Dańczuk

 

(1922 - 2001)

 

Uczestnik bitwy pod Monte Cassino w 1944 roku.


Regina Gajewska

 

(1928 - 1943)

 

Zamordowana przez bandy Ukraińskiej Powstańczej Armii na Wołyniu.


Stanisław Grzeszczuk

 

(1912 - 1988)

 

Plutonowy Żołnierz AK pseudonim "CZARNY". Podoficer Wojska Polskiego ,forsowanie Nysy i zdobycie Drezna. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski ,Krzyżem Partyzanckim ,Medalem za udział w walkach o Berlin , Medalem Zwycięstwa i Wolności.


Antonina Ignatowicz

 

(1906 - 1993)

 

Nauczycielka.


Wacław Jakimczuk

 

(1913 - 1955)

 

Udział w kampanii wrześniowej w walkach o Bydgoszcz, pobyt w Stalagu.


Marcin Jaros

 

(1979 - 2016)

 

Kościelny w latach 2005 -2016.Zarządca cmentarza w latach 2008-2016.


Bolesław Kański

 

(1909 - 1943)

 

Zginął od kul okupanta.


Edmund Kasprowicz

 

(1918 - 1944)

 

Poległ w obronie Ojczyzny.


Feliks Kędrak

 

(1888 - 1944)

 

Zamordowany przez ukraińskich funkcjonariuszy SS.


Jan Klikocki

 

(1923 - 1994)

 

Robotnik przymusowy 3 Rzeszy. Żołnierz Armii Radzieckiej. Walczył na Morawach ,Sybirak. Gajowy Nadleśnictwa Hrubieszów ,Leśnictwo Jarosławiec i Gołębowiec.


Józef Klikocki

 

 

Legionista,1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego w Hrubieszowie. Odznaczony Krzyżem Walecznych. Walczył pod Siennicą Różaną. Gajowy Nadleśnictwa Hrubieszów ,Leśnictwo Gołębowiec.


Kazimierz Kodzis

 

(1924 - 2009)

 

Na froncie niemieckim forsował Odrę oraz Nysę Łużycką.


Władysław Kogutowski

 

(1923 - 2003)

 

Uczestnik walk od Nysy Łużyckiej do zdobycia Drezna.


Piotr Korzeniowski

 

(1921 - 2016)

 

Udział w walkach w okresie od 1944-45/ brygada artylerii.


Adam Kuczyński

 

(1915 - 1944)

 

Żołnierz Armii Krajowej, pseudonim "Hieronim". Zamordowany przez gestapo.


Henryk Kunc

 

(1900 - 1993)

 

Podporucznik Legionów. Odznaczony Krzyżem Walecznych.


Piotr Lenart

 

(1920 - 2004)

 

Więzień Obozu Koncentracyjnego Mauthausen. Wieloletni przewodniczący koła ZBOWiD w Horodle.


Władysław Łukiewicz

 

(1915 - 1944)

 

Podoficer Wojska Polskiego. Uczestnik walk nad Bzurą.


Franciszek Majkut

 

(1910 - 1998)

 

Major Wojska Polskiego.


Leon Mędryk

 

(1924 - 1943)

 

Zginął od kul hitlerowskich.


Sylwester Niedźwiedź

 

(1987 - 2009)

 

Kapral.


Władysław Nowak

 

(1919 - 1947)

 

Zginął w Horodle w 1947 roku. Pseudonim "Helena".


Józefa Oleszczuk

 

(1929 - 1943)

 

Zginęła na Wołyniu.


Tadeusz Osiński

 

(1910 - 2007)

 

Udział w Wojnie Obronnej w 1939, walczył pod Bydgoszczą oraz Komorowem.


Michał Paluch

 

(1900 - 1967)

 

Żołnierz Wojska Polskiego w czasie I i II Wojny Światowej. Jeniec łagrów sowieckich.


Tomasz Piotrowicz

 

(1893 - 1957)

 

Wieloletni Kierownik Powszechnej Szkoły w Horodle.


Edward Pirogowicz

 

(1923 - 2009)

 

Udział w walkach pod Dreznem, Bausen, forsowanie Nysy Łużyckiej.


Leon Podhorodeński

 

(zm. 1860)

 

Pułkownik.


Wincenty Poletej

 

(1917 - 1989)

 

Udział w Wojnie Obronnej 1939r pobyt w Stalagu.


Jan Rajtak

 

(1924 - 2013)

 

Walczył nad Morzem Bałtyckim.


Leon Romański

 

(1890 - 1943)

 

Zginął na Wołyniu.


Tadeusz Romański

 

(1927 - 1943)

 

Zginął na Wołyniu.


Józef Rudnik

 

(1915 - 1944)

 

Porucznik. Żołnierz Armii Krajowej. Pseudonim "Pogrom".


Franciszek Ryń

 

(1915 - 2001)

 

Porucznik Armii Krajowej.


Kazimierz Sadowski

 

 

Żołnierz Armii Krajowej, psudonim "Zagłoba". Zginął z rąk okupantów.


Stanisław Sadowski

 

 

Żołnierz Armii Krajowej, psudonim "Mściciel". Zginął z rąk okupantów.


Tomasz Sajkiewicz

 

(1904 - 1982)

 

Podporucznik rezerwy 50. Pułku Piechoty - 27 Dywizji Piechoty. Leśniczy I stopnia. Inspektor Lasów Państwowych w Łucki i Gdańsku. Uczestnik i kombatant II Wojny Światowej.


Antoni Serafin

 

(zm. 1943)

 

Zginął z rąk ukarińskiej powstańczej armii.


Józef Skiba

 

(1916 - 2000)

 

Udział w kampanii wrześniowej/walczył w Puszczy Tucholskiej.


Franciszek Smolej

 

(1924 - 2011)

 

Udział w walkach od Nysy do Drezna.


Ireneusz Sobieszczuk

 

(1921 - 1944)

 

Żołnierz Armii Krajowej.


ks. Marek Sobiłło

 

(1976 - 2012)

 

Ksiądz.


ks. Eugeniusz Sośler

 

(1930 - 1999)

 

Ksiądz kanonik.


Tadeusz Szadowski

 

(1912 - 1943)

 

Zginął od kul okupanta.


ks. Hieronim Szczerbicki

 

(1910 - 1943)

 

Ksiądz. Zamęczony w 1943 roku na Wołyniu.


Tadeusz Szymański

 

(1924 - 1943)

 

Zginął od kul hitlerowskich.


Zdzisław Śpiewak

 

(1920 - 1986)

 

Wieloletni nauczyciel, społecznik, za swoją pracę na rzecz środowiska nagrodzony medalem MEN.


Amelia Świstowska

 

(zm. 1943)

 

Zamordowana na Wołyniu.


Jan Świstowski

 

(zm. 1943)

 

Zamordowany na Wołyniu.


Jan Urbaniuk

 

(1915 - 2008)

 

Udział w kampanii wrześniowej/walki pod Chojnicami, Chełmnem, Świeciem.


Helena Wilczyńska

 

(1927 - 1943)

 

Zginął na Wołyniu.


Jan Wołoszyn

 

(1922 - 2009)

 

Udział w walkach w 1945r od Wisły do Odry.


Władysław Wrona

 

(1914 - 1985)

 

Uczestnik Wojny Obronnej w 1939 r.


Kazimierz Zubko

 

(1909 - 2001)

 

Żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej.


Jerzy Zymon

 

(zm. 1996)

 

Lekarz medycyny.


Stanisław Żaba

 

(1905 - 1980)

 

Żołnierz. Sybirak.