Znani pochowani

Marian Braszczyński

 

(1958 - 2008)

 

"Marek" poeta ziemi łódzkiej


Władysław Broda

 

(1910 - 2002)

 

Urodził się 2 stycznia 1910 r. w Dwikozach w rodzinie chłopskiej. Po ukończeniu gimnazjum w Tarnobrzegu w 1933 r. podjął pracę jako Naczelnik Poczty w Wąchocku oraz w Lipsku a następnie w Dwikozach. W czasie okupacji wstąpił do Armii Krajowej w stopniu podporucznika. Jego pseudonimy wojenne to: "Janusz" "Prawdzic". Był zastępcą Dowódcy Placówki Dwikozy Obwodu AK w Sandomierzu. Po zakończeniu wojny, prześladowany przez UB, zrezygnował z pracy na poczcie. Przez całe swoje życie niezwykle aktywny społecznie: był członkiem Zarządu Gminnego ZBOWiD, przyczynił się do odbudowy pomnika powstańców z 1863 r. w Dwikozach.


Henryk Brzuszkiewicz

 

(zm. 1960)

 

ppor. pilot. Zginął śmiercią pilota dnia 25.06.1960 r.


Wiktor Ćmielewski

 

(1934 - 1983)

 

Przywóca "Młodych Białych Orłów" niepodległościowej Organizacji Młodzieży Szkolnej w Sandomierzu w latach 1951 - 1952


Jeremi Gałęza

 

(1928 - 2003)

 

doktor weterynarii


Marian Hebdowski

 

(1918 - 1972)

 

pchor. Armii Krajowej. Więzień nr 123663 obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.


Leon Kasprzak

 

(1900 - 1940)

 

urodzony w Poznaniu, sierżant wojsk, pułkownik "Wilejka", zginął zamordowany przez NKWD na Wileńszczyźnie


Janusz Kawecki

 

(1921 - 1944)

 

Podchorąży, żołnierz Armii Krajowej, pseudonim "Wydra", z batalionu "SWOJAK". Zginął w walce o wolność w miejscowości Wysiadłów.


Jan Knajder

 

(1899 - 1987)

 

Jan Knajder - urodzony w 1899 roku. Uczestnik II wojny światowej. We wrześniu 1939 roku powołany w szeregi wojska polskiego. Po wkroczeniu na teren Polski wojsk sowieckich został wzięty do niewoli jenieckiej i wywieziony na Sybir. Z nadzieją wydostania się z obozów pracy, po utworzeniu Armii Andersa wstąpił w jej szeregi i przeszedł szlak bojowy przez Bliski Wschód m.in. : Irak , Iran i Palestynę. Uczestnik bitwy o Monte Cassino. Po siedmiu latach wojennej tułaczki powrócił szczęśliwie do kraju w V 1946 roku. Zmarł w 1987 roku.


Daniel Kukiełka

 

(1925 - 1947)

 

ppor. 13 pułku artylerii pancernej w Warszawie


Zofia Jadwiga Lawenda

 

(1936 - 2019)

 

Urodziła się w Wólce Domaniowskiej , gmina Przytyk (obecny powiat radomski). Zasłużony i ceniony pedagog, długoletni wychowawca wielu pokoleń mieszkańców gminy Dwikozy. Od końca lat 50-tych XX wieku organizator i dyrektor placówek przedszkolnych w Słupczy i w Dwikozach. Zawód nauczyciela wykonywała 40 lat. W pamięci absolwentów, nauczycieli , pracowników i mieszkańców zapisała się jako osoba niezwykle skromna, mądra, życzliwy i dobry człowiek, oddany pracy, przekazujący z pasją swoją wiedzę. Za całokształt pracy pedagogicznej - odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.


Józef Maziarz

 

(1922 - 1943)

 

zamordowany dnia 26.10.1943 r. przez hitlerowców jako zakładnik we wsi Słupcza


Józef Nasławski

 

(ur. 1900)

 

Zginął na nieludzkiej ziemi


Stanisław Józef Partyka

 

(1949 - 1971)

 

Mł. Chor. Nawig. Zginął śmiercią lotnika


Stefan Podlewski

 

(1914 - 1990)

 

lekarz weterynarii


Karol Skowron

 

(1896 - 1942)

 

zginął w kwietniu 1942 r. w obozie Gross-Rosen


Aleksander Stefanowski

 

(1950 - 2011)

 

Urodził się w Czaplinku - miejscowości w obecnym województwie zachodniopomorskim. Absolwent Wydziału Weterynarii Akademii Rolniczej w Lublinie. Specjalista Sanitarnej Inspekcji Weterynaryjnej. Długoletni kierownik lecznicy weterynaryjnej w Dwikozach. Radny Gminy Dwikozy dwóch kadencji. Inicjator i członek społecznego komitetu gazyfikacji Gminy Dwikozy. Członek organizacji związkowej i samorządowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Za wkład w pracę samorządu zawodowego odznaczony honorową odznaką „Meritus”. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz odznaką „Zasłużony Pracownik Rolnictwa” za zasługi w działalności społecznej i pracy zawodowej. Odpowiedzialny i sumienny, w pracy życzliwy. Przez całe życie odnosił się z sympatią i szacunkiem do całej wiejskiej społeczności.


Franciszek Strutyński

 

(1924 - 1946)

 

ppor. wojsk polskich


Jan Szczepanowski

 

(1912 - 1998)

 

Ksiądz Jan Szczepanowski urodził się 1 kwietnia 1912 roku we wsi Miechów, parafia Kazanów Iłżecki, z rodziców Franciszka i Marianny z Kroczewskich. Obydwoje rodzice byli rolnikami. Uczył się w Szkole Powszechnej w Kazanowie Iłżeckim (cztery klasy), a następnie w Zwoleniu od piątej do siódmej klasy, którą ukończył w 1927 roku. W 1927 roku został przyjęty na podstawie egzaminu wstępnego do IV klasy gimnazjum humanistycznego państwowego im. Narutowicza w Łodzi, które ukończył egzaminem maturalnym 23 maja 1932 roku. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia diakonatu przyjął 20 lutego 1937 roku, a święcenia kapłańskie 6 czerwca 1937 roku z rąk Ks. Biskupa Jana Kantego Lorka. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafiach: Stromiec, powiat radomski 01.07.1937 - 23.06.1945 oraz Wierzbica powiat radomski 23.06.1945-21.11.1945. Następnie był administratorem a potem proboszczem w parafii Św. Rocha w Mniszewie powiat kozienicki 21.11.1945-25.05.1954 W dniu 26.05.1954 r. objął probostwo parafii Św. Andrzeja Boboli i Św. Antoniego Pustelnika w Dwikozach i rozpoczął budowę kościoła, którą zakończył w 1965 r. W dniu 21.01.1976, w Sandomierskiej Kapitule Katedralnej został mianowany kanonikiem honorowym. Dnia 22 maja 1991 roku został zwolniony z obowiązków proboszcza i pozostał w parafii Dwikozy jako emeryt. Zmarł 3.09.1998 roku w szpitalu w Sandomierzu. Pogrzeb odbył się 5.09.1998 roku w Dwikozach.


Maria Teter

 

(1908 - 2003)

 

zasłużony nauczyciel szkoły podstawowej w Dwikozach


Stanisław Teter

 

(1901 - 1991)

 

Uczestnik walk o niepodległość Polski w latach 1918 - 1921 i 1939 - 1945 na froncie zachodnim


Antoni Witek

 

(1908 - 1975)

 

nauczyciel


Stanisław Wódz

 

(1924 - 2009)

 

ppor. AK pseudonim "Wrzos"


Łukasz Zajder

 

(1991 - 2013)

 

Alpinista. Zginął na górze Kazbek.


Wacław Zdyb

 

(1913 - 1944)

 

"Janusz Zawieja". Rotmistrz, dowódca oddziału partyzantów 23.D.P.A.K. Wielokrotnie odznaczony na frontach, zginął śmiercią bohaterską w walkach o wolność Ojczyzny w lasach Olkuskich.