Ogłoszenia duszpasterskie

Wyjątki z rozporządzenia szczegółowego abp. Wojciecha Polaka Prymasa Polski,  dotyczące wykonywania posługi duszpasterskiej  w archidiecezji gnieźnieńskiej w czasie stanu epidemii

Mając na uwadze nowe decyzje Rządu RP, które weszły w życie z dniem 30 maja 2020 roku, przekazuję Rozporządzenie dotyczące wykonywania posługi duszpasterskiej w czasie stanu epidemii.

Liturgia

 1. Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych nie obowiązują już limity dotyczące liczby osób uczestniczących w liturgii. Wierni winni używać maseczek.

 2. Liturgię można sprawować przy zaangażowaniu asysty liturgicznej, której członkowie nie muszą używać maseczek.

 3. Podczas liturgii można używać wody do pokropień. W liturgii chrzcielnej wodę należy każdorazowo pobłogosławić. Kropielnice winny nadal pozostać puste.

 4. W sprawowaniu sakramentu pojednania i pokuty należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

 5. Komunię Świętą należy udzielać wiernym pod postacią chleba, na rękę lub do ust, zgodnie z wcześniejszym Rozporządzeniem z dnia 19.03.2020 roku (p. 6): Nadal zaleca się, aby Komunię świętą przyjmować na rękę. Podchodzimy do celebransa w jednym rzędzie. Przed przyjęciem Komunii świętej okazujemy szacunek wobec Najświętszego Sakramenty przez przyklęknięcie lub skłon. Następnie lewą dłoń układamy na dłoni prawej. Po położeniu przez celebransa Komunii świętej na dłoni należy ująć Hostię w dwa palce prawej ręki i spożyć przy kapłanie i dopiero po spożyciu odejść od celebransa. Nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni na miejsce w ławce. Taka forma przyjmowania Komunii świętej podyktowana jest miłością bliźniego i troską o ich zdrowie. Osoby, które mimo to będą pragnęły przyjąć Komunię świętą do ust podchodzą w procesji na końcu, po zakończeniu jej rozdzielania na rękę. Na prośbę osoby chorej, starszej lub jej opiekuna można udzielić sakramentów świętych w domach tychże  osób z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa.

 

Przygotowanie do bierzmowania i I Komunii św.

 1. Ustalenie terminów i formy przygotowania dzieci i młodzieży do przyjęcia sakramentów należy omówić z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci i młodzieży. Jeżeli zachodzi taka potrzeba należy zagwarantować dodatkowe terminy uroczystości. 

 2. Księża proboszczowie winni mieć moralną pewność, że zarówno rodzice jak i oni sami, uczynili wszystko co możliwe, aby jak najlepiej przygotować dzieci i młodzież do przyjęcia tych sakramentów.

Katecheza dla narzeczonych

 1. Do końca czerwca br. katechezy dla narzeczonych są realizowane według zasad podanych na stronie narzeczeni.archidiecezja.pl w zakładce katechezy w dobie koronawirusa.

 2. Jeżeli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, od września br. katechezy będą organizowane w grupach, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Zapisy na katechezy będą możliwe wyłącznie przez stronę narzeczeni.archidiecezja.pl 

 3. Spotkania narzeczonych w poradni rodzinnej mogą odbywać się z zachowaniem obowiązujących przepisów państwowych. Nie wolno organizować spotkań w mieszkaniu doradcy. Ksiądz proboszcz jest zobowiązany udostępnić pomieszczenia parafialne.

 

Spotkania grup duszpasterskich

1. Można wznowić spotkania grup duszpasterskich. Uczestnicy spotkań winni zachowywać zasady bezpieczeństwa (odstęp lub maseczki).

2. Dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w spotkaniach duszpasterskich za wyraźną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

 

Postanowienia szczegółowe

 1. Można organizować kondukty. Uczestniczący w nich mają obowiązek używania maseczek (za wyjątkiem sprawujących kult).

 2. Przy zachowaniu innych przepisów państwowych można organizować tradycyjne procesje w Uroczystość Bożego Ciała. Uczestniczący w nich winni mieć założone maseczki (za wyjątkiem sprawujących kult).

 3. Z uwagi na to, że Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w archidiecezji poznańskiej zostało zawieszone, na chwilę obecną nie można podać dokładnej daty rozpoczęcia i zakończenia Nawiedzenia Obrazu w naszej archidiecezji. Przygotowane wcześniej kalendarium nie obowiązuje. Rozpoczętą nowennę należy natomiast kontynuować. 

Bardzo serdecznie dziękuję Wam, drodzy Kapłani i Osoby życia konsekrowanego, za Waszą ofiarną posługę w tym szczególnym czasie. Dziękuję również wszystkim wiernym za zrozumienie i stosowanie się do rozporządzeń. Wszystkich Was proszę nadal o modlitwę w intencji chorych i niosących im pomoc.

 

         † Wojciech Polak

Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński

           Prymas Polski

Ks. Zbigniew Przybylski

        Kanclerz Kurii

 

 

 

 

Gniezno, dnia 29 maja 2020 r.

 


N. 1064/2020/P

D E K R E T

 

            W związku ze zniesieniem limitów dotyczących liczby osób mogących uczestniczyć w liturgii, z dniem 1 czerwca 2020 r., znoszę udzieloną wszystkim wiernym Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz wszystkim osobom przebywającym na jej terenie dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane.

Jednocześnie przypominam, że w przypadku osób chorych, starszych i niezdolnych z różnych powodów do fizycznej obecności na Mszy św., zgodnie z Dyrektorium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie celebracji Mszy świętej transmitowanej przez telewizję, istnieje możliwość uczestnictwa w Eucharystii za pośrednictwem mediów i w ten sposób zadośćuczynienia obowiązkowi udziału w niedzielnej Mszy św.

 

Wyrażając radość z poprawy sytuacji epidemicznej w naszym kraju zachęcam wszystkich wiernych do korzystania z posługi duszpasterskiej w parafiach i przystępowania do sakramentów świętych. W dalszym ciągu proszę o modlitwę za osoby dotknięte wirusem oraz za wszystkich, którzy chorym pomagają.

 

 

                                                                                          † Wojciech Polak

                                                                                   Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński

                                                                                                   Prymas Polski

 

 

Ks. Zbigniew Przybylski

        Kanclerz Kurii

 

 

Otrzymują:

Księża Proboszczowie Archidiecezji Gnieźnieńskiej


Kościół parafialny i kościół pomocniczy w Działyniu utrzymywane są przede wszystkim z niedzielnych ofiar składanych podczas Mszy św. Wpłaty można dokonywać także na konto parafialne:

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja i św. Jadwigi

Dębnica 34, 62-271 Działyń

nr konta: 13 9065 0006 0000 0007 2948 0001 


Administracja cmentarza i gospodarka odpadami

 

Przypominam o odnowieniu pokładnego za miejsce na cmentarzu z pochówkiem w 2000 r. Są jeszcze ciągle zaległości z lat poprzednich. W gablocie ogłoszeń w kościele parafialnym została wywieszona aktualna lista grobów, dla których nie wznowiono pokładnego. Nie ma na terj liście grobów, dla których pokładne skończyło się albo się skończy w tym roku.

Skończył się okres przejściowy po uruchomieniu programu obsługi cmentarza, w czasie którym należność za pokładne liczona była od daty wniesienia opłaty, bez naliczania zadłużenia. Od 1 listopada należność za pokładne liczona jest wraz z zadłużeniem od dnia, w którym należało odnowić pokładne. Jeśli na przykład termin minął w sierpniu 2019 roku to opłata będzie liczona od sierpnia 2019 r .

Zmienił się system gospodarki odpadami komunalnymi. Parafia od stycznia musi podpisać nową umowę z firmą, która ma koncesję na świadczenie usług  odbioru i zagospodarowania odpadów. Firma taka już została wybrana. Nie będzie możliwości odbioru śmieci zmieszanych, jak było dotychczas. Będzie segregacja na odpady biodegradowalne, czyli liście oraz żywe kwiaty, bez doniczek, wieńce świerkowe bez drutów, sztucznych kwiatów i plastykowych elementów; na odpady szklane, czyli szklane znicze bez plastikowych podstawek i przykrywek; na odpady plastikowe: podstawki i przykrywki od zniczy, plastikowe doniczki i inne odpady np. wieńce z tworzywa plastikowego, sztuczne kwiaty. Są trzy kontenery. Kontener odkryty przeznaczony jest na odpady biodegradowalne, drugi w kolejności na szkło a trzeci na plastik. Proszę bardzo, aby przestrzegać zasad segregowania odpadów.  Proszę też, aby wysypywać odpady z reklamówek, toreb jednorazowych i worków i wrzucać puste worki z tworzywa sztycznego do kontenera z plastikiem. W miesiącu są dwa, a czasem nawet trzy kontenery. Prawda jest taka, że zmarli i sam cmentarz odpadów nie wytwarza. Jedyne śmieci z cmentarza to liście. Reszta to wszystko to, co przynosimy na groby zmarłych, a więc wypalone znicze, wkłady, wieńce i kwiaty. Ponawiam prośbę, aby to, co przyniesiemy na groby naszych zmarłych, potem zabrać do domowych pojemników, w których segregujemy odpady. Bardzo proszę o zrozumienie, bo tylko w ten sposób można będzie obniżyć koszty związane z utrzymaniem cmentarza. Bądźmy odpowiedzialni za dobro wspólne naszej wspólnoty parafialnej. Zasady związane z segregacją będą przypominane wielokrotnie.

 

                                                                                                                             Ks. Proboszcz Zdzisław Firlej


 

 

XIV Niedziela Zwykła – 05.07.2020 r.

1. Przypominam rodzicom, że „od Pan Boga nie ma wakacji”. W życiu duchowym, w chrześcijańskim wzrastaniu potrzebna jest kontynuacja. Zewnętrznym znakiem religijnej ciągłości jest systematyczne, także w wolnym czasie, podczas wakacji i urlopów, praktykowanie swojej wiary poprzez modlitwę, słuchanie słowa Bożego, obecność i uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. w swojej parafii bądź w miejscu wypoczynku. Zachęcam także do uczestnictwa we Mszy św. w dni powszednie.

2. Ciągle jeszcze istnieje obowiązek zakładania maseczki na usta i nos. Z tego obowiązku zwolnione są tylko osoby, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakładać maseczki. Te osoby muszą jednak zachować dystans dwóch metrów od innych uczestników liturgii. Dystans dwóch metrów zachowujemy także w czasie procesji do Komunii świętej, ponieważ wtedy maseczkę zdejmujemy. Nadal zaleca się, aby Komunię świętą przyjmować na rękę. Podchodzimy do celebransa w jednym rzędzie. Przed przyjęciem Komunii świętej okazujemy szacunek wobec Najświętszego Sakramenty przez przyklęknięcie lub skłon. Następnie lewą dłoń układamy na dłoni prawej. Po położeniu przez celebransa Komunii świętej na dłoni należy ująć Hostię w dwa palce prawej ręki i spożyć przy kapłanie i dopiero po spożyciu odejść od celebransa. Nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni na miejsce w ławce. Taka forma przyjmowania Komunii świętej podyktowana jest miłością bliźniego i troską o ich zdrowie. Osoby, które mimo to będą pragnęły przyjąć Komunię świętą do ust podchodzą w procesji na końcu, po zakończeniu jej rozdzielania na rękę.

3. Bardzo proszę, aby dzieci szkolne zajmowały miejsca blisko ołtarza, a nie stały pod chórem, albo poza kościołem.

4. Kancelaria parafialna będzie nieczynna od 6 lipca do 17 lipca. Obowiązki duszpasterskie będą spełniane jak zwykle.

5. Nie zgłosiła się jeszcze żadna osoba chętna, aby otwierać kościół w Działyniu. Niestety będzie problem w niedziele, ponieważ sam będę mógł otworzyć kościół nie wcześniej niż 15 minut przed Mszą św. Po przygotowaniu paramentów liturgicznych do Mszy św. nie będzie już czasu na posługę sakramentalną w konfesjonale. Problem jest także z otwieraniem świątyni, aby posprzątać przed niedzielą.

6. Za ofiary złożone w czasie Mszy św. – Bóg zapłać!

7. Miłosierdziu Bożemu polecajmy zmarłego Antoniego Orczyka i wszystkich naszych zmarłych…

Niech dobry Bóg nam błogosławi, abyśmy żyjąc jak autentyczni chrześcijanie- poprzez swoje świadectwo wiary – przybliżali innym drogę do królestwa Bożego. Życzę wszystkim dobrego tygodnia. Bądźcie zdrowi.

                                                                                                              Ks. Proboszcz Zdzisław Firlej

 


Intencje mszalne: 05.07. - 12.07.2020

Intencje mszalne opublikowane na podstawie braku sprzeciwu i domniemanej zgody zamawiających intencję.

 

Niedziela

 

        8.00

+Wojciech Skotarczak(13rocz.)

        9.30 

+ Za Parafian

  Dz.11.15    

Dziękczynna za otrzymane łaski i z prośbą o błog. Boże dla małżonków Danieli i Piotra Dominiczaków z okazji 60. rocznicy ślubu

Poniedziałek

Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dz

       18.00

+Edward Kochanowicz(7rocz.) – od żony z rodziną rez.

Wtorek

 

       18.00

+Zenon Nowak – od Małgorzaty Orczyk z mężem i synem

Środa

Wspomnienie św. Jana z Dukli, p

   Dz.9.00

++Stefan, Stanisława, Bogumiła, Monika Kalinowscy, Józefa Janus i zmarli z rodziny Kalinowskich

       18.00

+Halina Janiszewska – od rodziny Jelonek z Gniezna

Czwartek

 

        8.30

+Stanisław Szachta- od rodziny Pasternaków

Piątek

 

       18.00

+Zenon Lemański – od sąsiadów Matuszaków z mamą i rodziny Kapelów z Braciszewa

Sobota

Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy

       16.00

Ślub

  Dz.18.00

1)+Jadwiga, Jan Brzeźniak

 

2) Dziękczynna za otrzymane łaski i z prośbą o błog. Boże dla małżonków Genowefy i Bronisława Kuszaków z okazji 50 rocznicy ślubu

Niedziela

 

        8.00

+Stanisław Łaniecki(8rocz.)- od żony z dziećmi

        9.30

Za Parafian

  Dz.11.15

++Katarzyna, Hieronim Latała i zmarli z rodziny Zielińskich