Informacje

ZARZĄDCA:

Zakład Wodociągów

i Usług Komunalnych Sp. z o.o.

tel. 52/323-69-10

 

CMENTARZ JEST MIEJSCEM POŚWIĘCONYM PRZEZNACZONYM NA WIECZNY SPOCZYNEK NASZYCH BLISKICH

 

 

1. Troska o porządek należy do wszystkich korzystających z cmentarza.

 

2. Pielęgnując groby nie zaśmiecajmy ganków i sąsiednich grobów.

 

3. Śmieci należy składować w pojemnikach przeznaczonych do tego celu, a ustawionych w obrębie cmentarza.

 

4. Bez uzgodnienia w biurze zarządcy cmentarza niedozwolone jest sadzenie drzew i krzewów.

 

5. Ze względu na charakter religijny cmentarza nie należy wprowadzać na jego teren psów, nie można przebywać w stanie nietrzeźwym oraz palić tytoniu.

 

6. Niedozwolone jest stawianie nagrobków bez uzgodnienia i wniesienia opłaty w biurze zarządcy.

 

7. Opłata za miejsce na cmentarzu obejmuje okres 20 lat. Po upływie tego czasu można przedłużyć dzierżawę na następne 20 lat.

 

8. Brak wniesienia opłaty jest równoznaczny z rezygnacją miejsca na rzecz zarządcy.

 

9. Na terenie cmentarza obowiązuje bezwzględny zakaz handlu.

 

 

 

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

86-005 Białe Błota, ul. Betonowa 1B