Cennik

Załącznik do Uchwały
Nr RGK.0007.68.2011
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 kwietnia 2011 r.


Opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego w Białych Błotach
1. Opłata za miejsce na 20 lat z nadaniem i wykonaniem numeru kamiennego:
      a) za 1 miejsce ziemne: (1,67zł/mc) - 400,80zł
      b) za 1 miejsce ziemne dziecka do lat 6: (0,83zł/mc) - 201,60zł
      c) za każde miejsce w grobie murowanym: (1,91zł/mc) - 458,40zł
2. Opłata eksploatacyjna za utrzymanie cmentarza na 20 lat (woda, śmieci, energia elektryczna): (0,95zł/mc) - 228,00zł
3. Opłata za dochowanie urny: - 100,00zł
4. Opłata za korzystanie z kaplicy cmentarnej: - 130,00zł
5. Opłata za wjazd na teren cmentarza przez obce firmy: - 50,00zł
6. Opłata za postawienie lub wymianę pomnika nagrobnego: - 250,00zł

 

Opłata za miejsce na dzień pochówku podlega rozliczeniu przy uwzględnieniu ewentualnie poprzednio uiszczonej opłaty za miejsce.
Opłaty za ust. 1 i 2 na 20 lat muszą być podzielne przez 240 miesięcy w przypadku wpłat uzupełniających.
Do podanych opłat należy doliczyć należny wg odpowiednich przepisów podatek od towarów i usług.