Informacje

 

Regulamin cmentarzy Parafii Zbuczyn i cennik opłat za usługi cmentarne

 

 1. Cmentarze (stary i nowy) są własnością Parafii Rzymskokatolickiej w Zbuczynie. Nadzór nad cmentarzami sprawuje Ks. Proboszcz w porozumieniu z Radą Parafialną. Usługi cmentarne i grabarskie wykonuje Konserwator parafialny p. Krzysztof Turski.
 2. Biuro Administracji cmentarzami mieści się w kancelarii parafialnej, ul. Siedlecka 1. – czynne w godzinach pracy Kancelarii Parafialnej. Tel. Konserwatora: 783621990, Tel. Ks. Dyżurnego: 514894174. Opłaty cmentarne  przyjmowane są w biurze Administracji.    
 3. Brama wjazdowa jest otwierana w godz. 8.00-16.00 po zgłoszeniu u Konserwatora i uiszczeniu opłaty wjazdowej.  
 4. Ponieważ cmentarz jest ogólnie dostępny, parafia w Zbuczynie nie bierze odpowiedzialności za kradzieże i wszelkie szkody, które mogą być wyrządzone pomnikom.
 5. Lokalizacja nowego grobu musi być zgodna z planem zagospodarowania cmentarza i zatwierdzona przez Ks. Proboszcza.
 6. Cmentarze podzielone są na sektory, a wszystkie groby posiadają swoje numery. Zabrania się zmieniania i niszczenia numerów. Przy zmianie nagrobka należy numer umieścić na trwałe na nowym pomniku.
 7. Na cmentarzu obowiązuje segregacja śmieci na części organiczne i pozostałe odpady.
 8. Śmieci można wyrzucać po posegregowaniu tylko do odpowiednio oznakowanych pojemników. Zaleca się nie wnoszenie na cmentarz plastikowych wieńców i kwiatów.
 9. Na cmentarzu obowiązuje zachowanie porządku, ciszy.
 10. Na cmentarzach zabrania się: prowadzenia bez zezwolenia prac kamieniarskich i budowlanych, wprowadzania zwierząt, palenia papierosów, picia alkoholu, żebractwa, przebywania dzieci bez opieki, prowadzenia akwizycji, umieszczania reklam, ustawiania ławek, płotków, chodniczków, kostki brukowej poza terenem grobu, sadzenia drzew i krzewów.
 11. Stanowczo zabrania się ze względów bezpieczeństwa chodzenia po parkanie i przekraczania parkanu.
 12. Cennik opłat (Opłaty mogą ulegać zmianie po uzgodnieniu z Radą Parafialną):

– Usługi grabarza związane z pogrzebem (kopanie i zasypanie grobu ziemnego) 400 zł. latem, 500 zł. zimą, gdy ziemia jest zamarznięta.
– Pokładne, czyli opłata na bieżące utrzymywanie cmentarza, remonty, wycinkę drzew, wywożenie śmieci itp.
– Roczne pokładne za grób:  pojedynczy – 30 zł.
                                              podwójny – 50 zł.
                                              przy innej wielkość opłata do uzgodnienia.
– Pokładne można wpłacać w ratach za kilka lat, maksymalnie 10 lat.
– Wpłaty zaległe za poprzednie lata – odpowiednio po 30 zł. i 50 zł. za rok począwszy od 2013 r.
– Nieuregulowanie w całości pokładnego za okres 20 lat od ostatniego pochówku może skutkować likwidacją grobu i przeznaczeniem go na pochówek innych osób. Likwidację grobu poprzedza ogłoszenie na parafialnej tablicy ogłoszeń.
– Wjazd na cmentarz celem prowadzenia prac pomnikarskich lub murarskich przy jednym grobie – 100 zł. (Płacą pomnikarze, kamieniarze, murarze). Jeżeli pomnikarz dwa razy złamie regulamin cmentarza, traci prawo wjazdu.

– Przydzielenie nowego miejsca na grób na nowym cmentarzu: pojedynczy – 500 zł., podwójny – 1000 zł.
– Przydzielenie nowego miejsca na grób na starym cmentarzu: pojedynczy – 1000 zł., podwójny – 1500 zł.

Nowy regulamin obowiązuje od 01.02.2020 r.