Informacje

 

Regulamin Cmentarza Parafialnego w Zamościu

 

 

 

Cmentarz jest miejscem sakralnym, osoby przebywające na jego terenie zobowiązane są do zachowania ciszy, spokoju, powagi, dbania o estetykę grobów swoich bliskich zamrłych, zapobieganiu dewastacji i kradzieży oraz podporządkowania się regulaminowi i administracji cmentarza.

 

Przepisy porzadkowe

 

1. Bramy cmentarne otwierane są i zamykane w godzinach pracy biura (w uzasadnionych przypadkach o innej porze).

2. Na tarenie cmentarza zabrania się:

  • picia alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym;
  • wprowadzania psów i innych zwierząt;
  • przebywania dzieci bez opieki dorosłych;
  • jeżdżenia rowerami;
  • ustawiania ławek, płotków, itp. (bez uzgodnienia z administracją cmentarza);
  • sadzenia drzew i krzewów oraz ich niszczenia;

3. Uschłe kwiaty, wieńce, wypalone znicze składamy w wyznaczonych miejscach.

4. Opłaty za groby ziemne wznawia się, co 20 lat, bez wezwania administratora cmentarza.

5. Grób ziemny może ulec likwiedacji po upływie 20 lat od pochówku i nie uiszczeniu opłaty przedłużąjacej jego użytkowanie.

6. Jeżeli grób murowany jest opuszczonym zawaliskiem i administracja cmentarza nie ma żadnego kontaktu z rodziną, to można go użyć do ponownego pochówku, szczątki osób zmarłych z takiego grobu są składane pod nowo wybudowanym grobem.

7. Wjazd samochodem na teran cmentarza odbywa się wyłącznie za wiedzą i zgodą administracji cmentarza.

8. Pogrzeby i wszelkie prace kamieniarskie i budowlane mogą odbywać się wyłącznie w dni powszednie w godzinach pracy biura (w uzasadnionych przypadkach o innej porze).

9. Podmioty gospodarcze świadczące usługi pogrzebowe, kamieniarskie czy budowlane mogą wykonywać powierzone im prace na terenie cmentarza po uzgodnieniu zakresu, daty i miejsca wykonywanych usług oraz po uiszczeniu stosownych opłat.

10. Administracja cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane czynnikami atmosferycznymi, kradzieżami oraz spowodowane przez osoby trzecie.

11. Pełen tekst regulaminu oraz obowiązujacy cennik znajduje sie w administracji cmentarza.