Informacje

 

REGULAMIN CMENTARZA KOMUNALNEGO

W WOJKOWICACH

 

 

§1

 

Na terenie cmentarza należy zachowywać spokój i ciszę.

 

§2

 

Zabrania się: 

 

1) przebywania osobom w stanie nietrzeźwym;

 

2) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych;

 

3) wprowadzania psów;

 

4) niszczenia drzew i krzewów;

 

5) zaśmiecania terenu cmentarza - śmieci należy składać w miejscach do tego celu wyznaczonych;

 

6) magazynowania wszelkiego rodzaju materiałów budowlanych;

 

7) przygotowywania zapraw murarskich na alejkach;

 

8) prowadzenia działalności handlowej;

 

9) przebywania dzieciom bez opieki dorosłych.

 

§3.

 

Przebywanie na terenie cmentarza jest dozwolone:

 

1) w okresie letnim od godziny 8.00 do godziny 20.00

 

2) w okresie zimowym od godziny 8.00 do godziny 16.00

 

 

§4.

 

Jazda po terenie cmentarza pojazdami jest zabroniona

 

§5.

 

Wjazd na teren cmentarza musi być każdorazowo uzgodniony z gospodarzem cmentarza.

 

§6.

 

Ustawianie nagrobków i pomników jest dozwolone po uzgodnieniu z Administratorem cmentarza i opłaceniem zezwolenia.

 

§7.

 

Samowolne wykonywanie prac takich jak ustawianie ławek, sadzenie krzewów jest zabronione.

 

§8. 

 

Wszelkie prace na terenie cmentarza muszę być uzgodnione z Administratorem cmentarza.