Znani pochowani

Bartłomiej Bartnicki

 

(1974 - 2009)

 

Chorąży sztabowy Straży Granicznej.


Wincenty Bróżyc

 

(zm. 1920)

 

Żołnierz wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. Sierżant.


Ks. Józef Budzik

 

(1918 - 1985)

 

Ksiądz. Proboszcz parafii Turośń Kościelna w latach 1969-1985.


Józef Dąbrowski

 

(1887 - 1967)

 

W latach 1920-1930 Wójt gminy Dereczyn. W 1940 r. zesłany na Sybir Karaganda. W latach 1942-1948 żołnierz Armii ge. Andersa. W 1959 r. powrócił do Polski.


Czesław Filipczuk

 

(1930 - 2000)

 

Lekarz medycyny.


Stanisław Grabowski

 

(zm. 1920)

 

Żołnierz wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. Szeregowy.


Andrze Jerzy Harasim

 

(1953 - 2001)

 

Doktor medycyny.


Władysław Jaworski

 

(1925 - 1951)

 

Zamordowany w więzieniu politycznym w Rawiczu.


Stanisław Klim

 

(ur. 1907)

 

Oficer Wojska Polskiego. Nie wrócił z wojny.


Lucjan Kosiński

 

(1914 - 1991)

 

Ksiądz. Proboszcz parafii Szudziałowo.


Michał Kowalczuk

 

(1934 - 2013)

 

Zasłużony organista odznaczony przez Jana Pawła II medalem Pro Ecclesia Et Pontyfice.


Ks. Zdzisław Kowalczuk

 

(1931 - 1984)

 

Ksiądz. Proboszcz parafii Leśniów W. i Bojadła. Zmarł w 29 roku kapłaństwa.


Stanisław Majchrowicz

 

(zm. 1920)

 

Żołnierz wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. Sierżant. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari.


Helena Mietlińska

 

(1909 - 1997)

 

Łączniczka AK.


Władysław Mietliński

 

(1905 - 1987)

 

Więzień sowieckich łagrów. Saper 3 DSK. Kolejarz.


Jarosław Moniuszko

 

(1950 - 2011)

 

Zasłużony pedagog.


Stanisław Motoszko

 

(1900 - 1991)

 

Żołnierz gen. Andersa. Uczestnik bitwy pod Monte Cassino.


Stanisław Skalmowski

 

(1904 - 1973)

 

Żołnierz Armii Generała Andersa.


Ks. Kazimierz Wilczewski

 

(1917 - 2004)

 

Ksiądz Prałat. Harcmistrz ZHP.


Ks. Józef Wołejko

 

(1884 - 1971)

 

Ksiądz. Proboszcz w parafii Turośń przez 50 lat.