Informacje

 

 

REGULAMIN CMENTARZA

 

NA PODSTAWIE ZARZĄDZEŃ  O CMENTARZACH PAŃSTWOWYCH I KOŚCIELNYCH

 


 

1. Cmentarz jest miejscem grzebania zmarłych. Jest miejscem świętym. Należy zachować ciszę, porządek i powagę.

 

2. Administratorem cmentarza jest proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP w Koczale.

 

3. Zakazuje się wprowadzania zwierząt na teren cmentarza.

 

4. Dzieci do lat 10-ciu powinny znajdować się na terenie cmentarza pod opieką rodziców.

 

5. Obowiązkiem każdego użytkownika cmentarza jest utrzymanie porządku na grobach, składanie śmieci w miejscu do tego celu wyznaczonym.

 

6. Na postawienie pomnika, ustawianie ławek, płotków, sadzenie krzewów przy grobach, układanie chodników wokół pomnika, wjazd pojazdów mechanicznych, należy uzyskać zgodę u administratora.

 

7. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu.

 

8. Grób  pojedynczy nie może być wykorzystany do ponownego chowania przed upływem 20 lat od daty pogrzebu.

 

9. Administrator pobiera opłaty za wykupienie miejsca na grób, na okres 20 lat, oraz za postawienie nowego pomnika – 10 % jego wartości.

 

10. Stare groby nie opłacone po 20 latach, oraz zaniedbane  będą likwidowane.

 

11. Rodzina osób zmarłych pochowanych na cmentarzu zobowiązuje się do oznakowania grobów tabliczką z aktualnymi danymi.

 

12. Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna w okresie od 16 X do 15 IV. Przeprowadza się ją we wczesnych godzinach rannych, za zgodą zarządzającego cmentarzem i decyzją kompetentnego organu na piśmie.

 


 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

 

ul. Kościelna 1;  77-220 KOCZAŁA

 

telefon (+48) 59 857 42 09698 701 209

 

e-mail:  parafiakoczala@gmail.com