Informacje

Uchwała Nr 247/LI/2021 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie gminy Stary Dzików:

 

https://stary-dzikow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=5051&idmp=191&r=r

 

 


Uchwała Nr 248/LI/2021 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Stary Dzików:

 

https://stary-dzikow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=5053&idmp=191&r=r