Znani pochowani

Antoni Betka

 

(1918 - 2002)

 

Podporucznik Rezerwy Wojska Polskiego. Uczestnik Walk pod Monte Cassino.


Bolesław Bizoń

 

(1939 - 2011)

 

Podpułkownik Wojska Polskiego.


Jakub Dembowski

 

(1897 - 1974)

 

Pionier Adminstracji Skwierzyńskiej.


Czesław Doroszkiewicz

 

 

Zginał w stalinowskich Łagrach.


Jerzy Dudnik

 

(1932 - 1984)

 

Podpułkownik Wojska Polskiego.


Franciszek Herduś

 

(1929 - 1993)

 

Major Wojska Polskiego.


Kazimierz Kępa

 

(1924 - 1967)

 

Kapitan.


Witold Kisiel

 

(1943 - 1997)

 

Kapitan Wojsku Polskim.


Roman Kopik

 

(1924 - 1986)

 

Pułkownik.


Witold Kowalczyk

 

(1953 - 1994)

 

Major. Zginął tragicznie wykonując obowiązki Żołnierza Misji Pokojowej Sił Zbrojnych ONZ w byłej Jugoslawii.


Henryk Krawczyk

 

(1932 - 2022)

 

Major Wojska Polskiego.


Antoni Kunat

 

(1916 - 1980)

 

Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Polski.


Mieczysław Kwiecień

 

(1913 - 1985)

 

Podoficer Pierszego Pułku Lotniczego. Kombatant drugiej wojny światowej.


Wojciech Masłowski

 

(1939 - 1992)

 

Major Wojska Polskiego.


Robert Mic

 

(1930 - 1989)

 

Major Wojska Polskiego.


NN NN

 

 

Pamięci Tych dla których ta Ziemia stała się Ojczyzną i Miejscem Spoczynku.


Włodzimierz Nowak

 

(1958 - 2013)

 

Kapitan Wojska Polskiego.


Jan Oleś

 

(1947 - 2013)

 

Artysta Malarz.


Danuta Reutt

 

(1920 - 1995)

 

Doktor.


Jerzy Rogalski

 

(1943 - 2013)

 

Major Wojska Polskiego.


Zygmunt Rogalski

 

(1908 - 1983)

 

Major Armii Krajowej. Postaniec Warszawski.


Franciszek Romanow

 

(1912 - 1982)

 

Uczestnik Walk O Wyzwolenie. Odznaczony wieloma Medalami.


Romuald Rubis

 

(1928 - 2014)

 

Kapitan, Żołnierz Armii Krajowej pseudomin "Sokół".


Marian Skibiński

 

(1899 - 1978)

 

Żołnierz Polskiej Organizacji Wojskowej.


Konstanty Spuziak

 

 

Sybirak.


Ludmiła Spuziak

 

 

Sybirak.


Stanisław Stanisławski

 

(1897 - 1976)

 

Powstaniec Wielkopolski.


Jarosław Suchorski

 

(1901 - 1977)

 

Major Wojska Polskiego. Kawaler Orderu Virtutii Militarii.


Wiera Szpalerska

 

(1912 - 1999)

 

Lekarz Stomatolog.


Radzimir Śmigielski

 

(1935 - 1994)

 

Doktor Nauk Medycznych.


Paweł Śniowski

 

(1961 - 1996)

 

Kapitan.


Władysław Zagórski

 

(1934 - 2011)

 

Kapitan.


Aleksander Borys Zieniewicz

 

(1924 - 2001)

 

Żołnierz Armii Krajowej, pseudomin "Zając". Zgrupowanie "Ponury-Nurt".