Informacje

REGULAMIN CMENTARZA EWANGELICKIEGO W GLIWICACH - PYSKOWICACH

 

Rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to?                                                                                                                                                                                                           Ewangelia Jana 11,25

 

 1. Niniejszy regulamin został ustanowiony uchwałą Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pyskowicach.
 2. Właścicielem cmentarza jest Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pyskowicach, ul. Sienkiewicza 6, 44-120 Pyskowice, a jego Zarządcą Proboszcz tej parafii.
 3. Wszelkie sprawy związane z administracją, rezerwacją, pochówkiem, cesją, planowanymi pracami i in. należy załatwiać w kancelarii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gliwicach, ul. Jagiellońska 19a, tel. 32 231 36 49 (czynnej w dni robocze od godz. 9.00-15.00).
 4. Cmentarz jest miejscem spoczynku naszych zmarłych i pielęgnowania pamięci o nich.
 5. Na cmentarzu należy zachowywać się cicho, godnie i z szacunkiem dla tego miejsca.
 6. Na terenie cmentarza obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania psów, spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz wstępu osobom nietrzeźwym.
 7. Na cmentarzu obowiązuje zakaz wjazdu pojazdami mechanicznymi (za wyjątkiem osób do tego uprawnionych lub mających pisemne pozwolenie).
 8. Osoby posiadające groby swoich bliskich na cmentarzu powinny stale dbać o właściwy wygląd grobów, a także o porządek na grobach i wokół nich.
 9. Śmieci oraz zwiędłe kwiaty, wieńce i inne należy wyrzucać wyłącznie do śmietnika.
 10. Zabrania się sadzenia drzew, krzewów itp. między grobami, na ścieżkach i zarezerwowanych miejscach.
 11. Wszelkie prace kamieniarskie – w tym postawienie nagrobka, jego renowacja, naprawa itp. wymagają pisemnej zgody Parafii i uiszczenia stosownej opłaty.
 12. Likwidacja grobu jest możliwa wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Parafii.
 13. Czas rezerwacji miejsca na cmentarzu wynosi 20 lat od daty pochówku. Dalsza rezerwacja miejsca wymaga wniesienia stosownej opłaty określonej uchwałą Rady Parafialnej. Brak przedłużenia rezerwacji może skutkować likwidacją grobu oraz wykorzystaniem miejsca pod nowy pochówek.
 14. We wszelkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem prosimy o niezwłoczny kontakt z Zarządcą Cmentarza. Właściciel cmentarza zastrzega sobie prawo do regulowania spraw nieobjętych niniejszym regulaminem szczegółowymi przepisami.