Informacje

 

REGULAMIN PORZĄDKOWY CMENTARZA PARAFIALNEGO PRZY PARAFII ŚW. APP. PIOTRA I PAWŁA W PIOTRKOWICACH (Zarzecze 27)

 

WEDŁUG INSTRUKCJI W SPRAWIE ZARZĄDZANIA CMENTARZEM PARAFIALNYM (WYZNANIOWYM) NA TERENIE DIECEZJI KIELECKIEJ Z DN. 01.07.2017

 

 

§ 1

 

Cmentarz jest miejscem spoczynku zmarłych i modlitwy za nich. Należy otoczyć go szacunkiem, zachować ciszę i powagę. Cmentarz jest świadectwem wiary i kultury parafian.

 

§ 2

 

Zarząd nad cmentarzem sprawuje Proboszcz parafii Piotrkowice (Zarzecze 27)

 

§ 3

 

Opieka i dbałość o stan estetyczny wyglądu grobu należy do rodziny zmarłego lub opiekuna grobu.

 

§ 4

 

Śmieci powinny być wynoszone do śmietników i segregowane wg zaleceń . 

 

§ 5

 

Wymiary grobów, dziecięcy ziemny dł 1,2m x ser. 0,6m gł.1,2 m; dorosły ziemny 2mx1mx1,7m; murowany wewnętrzny 2,2 x 0,8x 0,8 m. Nagrobek maksymalnie 2,5m x 1,2m. Odstępy między grobami o ile to możliwe 0,5 m.

 

§ 6

 

Prawo do grobu na 20 lat nabywa rodzina zmarłego po uiszczeniu tzw. placowego. Po tym czasie należy wnosić opłatę na pokrycie kosztów utrzymania cmentarza. (dzierżawi się tylko sam grób, a nie teren wokół np. chodnik).

 

§ 7

 

  1. Przed pogrzebem należy w Kancelarii Parafialnej ustalić miejsce pochówku i opłacić pokładne.

  2. Na budowę nagrobka, remontu lub zrobienia chodnika należy uzyskać pisemne zezwolenie z Kancelarii Parafialnej.

  3. Wykonawca grobu, nagrobka lub chodnika wokół wnosi opłatę za wjazd na cmentarz i pobiera pozwolenia w Kancelarii Parafialnej (Zarzecze 27)

 

§ 8

 

Grób powinien być czytelnie oznakowany, posiadać w widocznym miejscu tabliczkę z imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej oraz datę zgonu.

 

§ 9

 

Prace powinny być prowadzone zgodnie z przepisami prawa sanitarnego, budowlanego i BHP. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za porządek i estetykę i za wyrządzone przez siebie szkody.

 

§ 10

 

Bez uzgodnienia w Kancelarii Parafialnej nie wolno kopać, odkrywać grobów, chować zmarłych lub ludzkich szczątków pod groźbą odpowiedzialności karnej wg prawa cywilnego.

 

§ 11

 

Zabrania się: - samowolnego zajmowania miejsc grzebalnych i ustawiania ławek - przemieszczania pomników

- pozostawiania nadmiaru ziemi i odpadów powykonawczych

- składania śmieci w miejscach inne niż wyznaczone

- niszczenia urządzeń cmentarnych

- samowolnego sadzenia drzew lub krzewów, zasadzone już drzewa krzewy powinny mieć maksymalnie 2,4 m wysokości i nie przeszkadzać i zagrażać grobom obok, w przeciwnym razie będą usuwane

- umieszczania reklam

- wprowadzania zwierząt, jazdy na rowerach

- palenia papierosów i picia alkoholu

 

§ 12

 

  1. Proboszcz Parafii nie ponosi odpowiedzialności za szkody na cmentarzu spowodowane przez kradzieże, zdarzenia losowe, klęski żywiołowe i inne z winy osób trzecich.

  2. Osoba opiekująca się grobem o fakcie zdewastowania grobu winna powiadomić w Kancelarii Parafialnej i Policję.

  3. Każdy ma prawo do indywidualnego ubezpieczenia grobu. Parafia nie ubezpiecza grobów. 

 

§ 13

 

Przebywanie na terenie cmentarza dozwolone jest codziennie

- od 1 kwietnia do 30 września w godz. 7.00 – 21.00 

- od 1 października do 31 marca w godz. 7.00 – 18.00

 

 

 

 

Piotrkowice, 1 maja 2019 roku