Informacje

 

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO

 

Przepisy porządkowe na cmentarzu parafialnym w Nowym Bruśnie :

 

 

1. Wstęp na teren cmentarza możliwy jest wyłącznie w godzinach otwarcia lub do zmroku

 

 

2. Zarząd cmentarza troszczy się o utrzymanie czystości i porządku na terenie cmentarza

 

 

3.Obowiązek utrzymania grobu i jego otoczenia w czystości i porządku spoczywa na osobie dysponującej grobem

 

 

4. Posegregowane śmieci i odpady należy składać do miejsc udostępnionych przez zarząd cmentarza

 

 

5. Zarząd cmentarza nie ubezpiecza grobów od jakichkolwiek zniszczeń

 

 

6.Obowiązek indywidualnego ubezpieczenia grobu spoczywa na dysponencie grobu

 

 

7.Zarząd cmentarza nie odpowiada za uszkodzenia grobów, powstałe wskutek klęsk żywiołowych, działania sity wyższej, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody niewynikające z zaniedbania lub zaniechania parafii

 

 

8.Przebywanie na cmentarzu w czasie występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, jak: wichura, burza, gołoledź, śnieżyca itp. wymaga zachowania szczególnej ostrożności

 

 

9.Woda z ujęcia obok cmentarza może być używana jedynie do podlewania roślin oraz do innych celów gospodarczych

 

 

10. Na terenie cmentarza zakazuje się, bez uprzedniego uzyskania zgody zarządu cmentarza, dokonywania jakichkolwiek prac kamieniarskich i budowlanych

 

 

 

 

 

 

Na terenie cmentarza zakazuje się:

 

 

 

 

1. Zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

 

 

2. Zaśmiecania terenu, w tym wysypywania odpadów poza miejsce do tego przeznaczone

 

 

3.Niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych

 

 

4. Ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy

 

 

5. Sporządzania zabudowy grobu, wykraczającej poza powierzchni miejsca grobu

 

 

6. Przenoszenia, niszczenia lub zabierania z cmentarza wszelkich elementów jego wystroju

 

 

7. Przebywania na cmentarzu poza godzinami otwarcia

 

 

8.Przebywania dzieci  bez opieki rodziców

 

 

9.Prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, zarobkowej i handlowej oraz wszelkich innych czynności naruszających powag tego miejsca

 

 

10.Umieszczania reklam, prowadzenia akwizycji i rozkładania wizytówek

 

 

11. Wjazdu pojazdami mechanicznymi na cmentarz bez zezwolenia Zarządu Cmentarza,

 

 

12.Jazdy rowerami i innymi pojazdami jednośladowymi,

 

 

13. Wprowadzania zwierząt,

 

 

14. Palenia tytoniu, picia alkoholu i spożywania środków odurzających,

 

 

15. Przebywania w stanie nietrzeźwym lub budzącym zgorszenie,