Znani pochowani

Anna Adamonis

 

 

Doktor.


Grzegorz Adamonis

 

(1957 - 2008)

 

Członek Załogi USS "Milwaukee".


Edward Bojko

 

(1931 - 1943)

 

Zamordowany w Teresinie na Wołyniu.


Janina Bojko

 

(1942 - 1943)

 

Zamordowana w Teresinie na Wołyniu.


Stanisława Bojko

 

(1910 - 1943)

 

Zamordowana w Teresinie na Wołyniu.


Stefan Bojko

 

(1900 - 1943)

 

Zamordowany w Teresinie na Wołyniu.


Bronisław Brzozowski

 

(1901 - 1922)

 

Żołnierz Okręgu Korpusu numer 2 Lublin, Dywizjon Samochodowy.


Bolesław Buczko

 

(1910 - 1979)

 

Uczestnik walk 1939roku.


Ks. Adam Goławski

 

(1806 - 1873)

 

Ksiądz Proboszcz Parafii Nabróż.


Witold Hylczuk

 

(1955 - 1978)

 

Żołnierz Ludowego Wojska Polskiego w zginał tragicznie 8.9.1978 roku.


Ks. Władysław Jacniacki

 

(1889 - 1943)

 

Ksiądz Proboszcz Parafii Nabróż.


Anna Jankowska

 

(1890 - 1943)

 

Zamordowana w Teresinie na Wołyniu.


Mieczysław Kadamus

 

(1950 - 1972)

 

Żołnierz Ludowego Wojska Polskiego został zamordowany w dniu 26.10.1972 w Mielcu.


Kazimierz Kancir

 

(1917 - 1994)

 

Starszy Sierżant. Żołnierz wojny Obronnej 1939 roku. Bojownik o Wolność i Demokrację. Żołnierz 9 Pułk Piechoty Legionów Armii Krajowej.


Władysław Knap

 

 

W latach 1943-1945 wiezień obozu koncentracyjnego Oświecim-Brzezinka. Numer więżnia 100341.


Edward Kołaczkowski

 

(1894 - 1921)

 

Ułan Trzeciego Pułku.


Władysław Kołaczkowski

 

(1892 - 1942)

 

Major Wojska Polskiego z Wojny 1918-1920 roku. Właściel Dobużka.


Stanisław Kwiatkowski

 

(ur. 1912)

 

Pseudomin "Rolnik". Żołnierz Armii Krajowej. Zginał w Powstaniu Warszawskim.


Jan Michał Antoni Leonowicz

 

(1844 - 1913)

 

Buchalter(kięgowy) Cukrowni w Mirczu.


Władysław Lis

 

(1899 - 1978)

 

Uczestnik Wojny 1918-1920. Wiezień Polityczny Obozów Koncentracyjnych 1940 : Zamość-Rotunda, Lublin Zamek, Sachsenhausen, Hamburg, Orantenburg 1941-1945 Dachau. Był poddawany badaniom psedo-medycznym. Numer Wiezinia: 23200.


Józef Łaba

 

(1911 - 1983)

 

Żołnierz Armii Krajowej , Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość.


Ludwik Mosiądz

 

 

Porucznik. Botaliony Chłopskie. Pseudomin "Ptak". Uczestnik walk w Puszczy Solskiej. Brał udział w walkach o Berlin w 1945 roku.


Józef Nowosad

 

(1915 - 1992)

 

Partyzant Armii Krajowej 1940-1945. Starszy Sierżant Polski Niepodległej. Pseudomin "B.Klon" ranny w 1943 roku. Współorganizator Armii Krajowej pod dowództwem Porucznika Wielosza pseudomin "Ostoja".


Leon Paczos

 

(1927 - 2016)

 

Porucznik. 9 Pułk Piechoty Legionów Armii Krajowej.


Ks. Stanisław Pogonowski

 

(1774 - 1857)

 

Ksiądz Proboszcz. Kanonik.


Jan Polak

 

(zm. 1943)

 

Umęczony na Majdanku w 1943roku.


Adolf Rakowski

 

(1836 - 1894)

 

Właścieciel Dóbr Starawieś.


Julian Romańczuk

 

(1908 - 1942)

 

Żołnierz Września 1939. Zginął 21.4.1942 roku w obozie Mauthausen.


Tomasz Wielosz

 

(zm. 1943)

 

Dowodca Armii Krajowej. Porucznik. Pseudonim Ostoja. Nauczyciel poległ dnia 29.5.1943 roku.


Antoni Wysoczański

 

(1797 - 1874)

 

Właściciel dóbr Butrowa i Kryszyna.


Bazyli Wysoczański

 

(1800 - 1879)

 

Właściciel dóbr Butrowa.