Znani pochowani

Jan Socha

 

(1913 - 1983)

 

Na podstawie art.3 pkt 7 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski grób Jana Sochy został wpisany do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski pod numerem ewidencyjnym 7042. Instytut Pamięci Narodowej Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Komisja ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie .Pismo z dnia 15.01.2024