Informacje

 

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W MIKOŁAJOWICACH

 

 

 

 

1. Cmentarz parafialny jest miejscem świętym, świadectwem wiary w życie pozagrobowe i wyrazem szacunku dla zmarłych.

 

2. Właścicielem i administratorem cmentarza parafialnego jest Parafia pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Mikołajowicach.

 

3. Wszelkie prace dotyczące cmentarza, pochówku i prac wykonywanych na cmentarzu winny być uzgodnione z Administratorem cmentarza.

 

4. Rodzina zmarłego lub inni opiekunowie są zobowiązani do utrzymania porządku na grobie zmarłego i w pobliskim otoczeniu.

 

5. Odpady i śmieci (tylko cmentarne) powinny być składowane jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu.

 

6. Stare nagrobki po remoncie oraz gruz wywozi poza teren cmentarny remontująca firma.

 

Zakazuje się:

- samowolnej zmiany wystroju cmentarza, m.in. usuwania i sadzenia drzew

 

- zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca

 

- picia alkoholu, palenia papierosów i używania środków odurzających

 

- zanieczyszczania, wprowadzania psów i ingerowania w obce nagrobki

 

- poruszania się pojazdami mechanicznymi i jednośladowymi, poza przypadkami związanymi z funkcjonowaniem cmentarza

 

- wszystkiego, co jest obce świętości miejsca.