Znani pochowani

Ks. Stanisław Kulig

 

(1862 - 1942)

 

Ksiądz kanonik, dziekan brzostecki, proboszcz w Lubli w latach 1904 - 1942.


Henryk Lipski

 

(1919 - 1944)

 

Ofiara II wojny światowej, zginął w 1944 r.


Ks. Andrzej Łukasiewicz

 

(1882 - 1952)

 

Ksiądz, wikariusz w Tyczynie (1910-1911), kapelan biskupa J. S. Pelczara (1911-1913), katecheta Rzeszowskich Szkół (1913-1949).


Katarzyna Machnik

 

(1892 - 1972)

 

Długoletnia nauczycielka.


Władysław Machnik

 

(1904 - 1969)

 

Kierownik Szkoły w Lubli od 1950 do 1969.


Bolesław Majchrowicz

 

(1924 - 2002)

 

Organista - jubilat.


Jan Majchrowicz

 

(1874 - 1952)

 

Organista - jubilat.


Maria Romańska

 

(1930 - 2002)

 

Długoletni pedagog szkół w Krakowie.


Piotr Romański

 

(1902 - 1970)

 

Długoletni pracownik lasów państwowych.


Jan Ziarko

 

(1912 - 1983)

 

Żołnierz Armii Krajowej.