Kontakt

 

Administratorem cmentarza jest Parafia

Św. Brata Alberta Chmielowskiego

27-225 Pawłów, Krajków 21a

tel. 571-997-542

Wyznaczanie trasy do cmentarza
Pokaż trasę