Kontakt

 

Administratorem cmentarza parafialnego w Konradowie jest Parafia pw. Św. Jerzego

 

Podlesie 1

 

48-340 Podlesie

 

tel. 77 439 40 14

 

 
 

Administratorem strony internetowej www.mogily.pl/konradow jest Ksiądz Proboszcz

Wyznaczanie trasy do cmentarza
Pokaż trasę