Cennik

 

CENNIK OPŁAT ZA USŁUGI CMENTARNE

 

 

 

załącznik nr 1 do Uchwały Nr

…………………. Rady Miejskej w Kępicach

z dnia…………………..

 

 

CENNIK OPŁAT ZA USŁUGI CMENTARNE

Obowiązujący od 1.08.2021 roku

 

Lp.

 

Rodzaj Usługi

 

Cena Netto

 

Cena brutto

Opłata za miejsca grzebalne pod groby ziemne na okres 20 lat

1

Plac pod grob ziemny pojedyńczy (1x2 m) bez prawa murowania

700,00 zł

756,00 zł

2

Rezerwacja miejsca pod grób ziemny pojedyńczy (1x2 m) bez prawa murowania

700,00 zł

756,00 zł

 

3

 

Przedłużenie prawa do grobu jednomiejscowego na 20 lat (1x2 m) bez prawa murowania

 

480,00 zł

 

518,40 zł

 

 

 

 

 

4

Plac pod grób dwumiejscowy głębinowy [ podwójny w pionie (1x2 m] bez prawa murowania

 

1 100,00 zł

 

1 188,00 zł

 

5

Rezerwacja miejsca pod grób dwumiejscowy głębinowy [ podwójny w pionie (1x2 m] bez prawa murowania

 

1 100,00 zł

 

1 188,00 zł

6

Przedłużenie prawa do grobu dwumiejscowego [w pionie] głebinowego na 20 lat

722,22 zł

780,00 zł

 

 

 

 

 

7

Plac pod grób dwumiejscowy ziemny [grób ziemny podwójny w poziomie (1,8 x2 m)] bez prawa murowania (180% poz.1)

 

1 300,00 zł

 

1 404,00 zł

 

8

Rezerwacja miejsca pod grób dwumiejscowy ziemny [grób ziemny podwójny w poziomie (1,8 x2 m)] bez prawa murowania (180% poz.1)

 

1 300,00 zł

 

1 404,00 zł

9

Przedłużenie prawa do grobu dwumiejscowego ziemnego [w poziomie] na 20 lat

800,93 zł

865,00 zł

 

 

 

 

10

Plac pod grób dzieciecy [ 0,6x 1,2 m] bez prawa murowania

300,00 zł

324,00 zł

 

Opłata za miejsca grzebalne pod groby murowane na okres 99 lat

 

11

Plac pod budowę grobu rodzinnego murowanego jednomiejscowego o wym. szer. 1,8 x 2,2 m

 

4 000,00 zł

 

4 320,00 zł

 

12

Plac pod budowę grobu rodzinnego murowanego dwumiejscowego o wym. szer. 1,8 x 2,2 m [ 2 osobowy w poziomie]

 

5 500,00 zł

 

5 940,00 zł

 

13

Plac pod budowę grobu rodzinnego głębinowego murowanego dwumiejscowego o wym. szer. 1 x 2,2 m [ 2 osobowy w pionie]

 

5 000,00 zł

 

5 400,00 zł

Kaplica i inne opłaty

14

Opłata za dochowanie do grobu lub pochowanie w miejscu rezerwacji

200,00 zł

216,00 zł

 

15

Opłata eksploatacyjna do każdego pochówku na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem czystości na cmentarzach, wywozem odpadów, dostarczeniem wody itp.

 

300,00 zł

 

324,00 zł

16

Korzystanie z kaplicy [każda rozpoczęta doba]

80,00 zł

86,40 zł

17

Opłata za wjazd na teren cmentarza

140,00 zł

151,20 zł

 

18

Opłata uzupełniająca za nienaruszalność danego rodzaju grobu opłacana w dniu dochówku do istniejącego grobu lub pochówku w miejscu rezerwacji w wysokosci 1/20 opłaty za plac danego typu grobu, do pełnych 20 lat od daty pochówku/rezerwacji

Liczone od pozycji nr 3, 6, 9,

 

 

19

 

W przypadku gdy upłynął czasookres wykupu grobu grób nie został zlikwidowany za przedłużenie prawa do grobu liczonego od dnia wygaśnięcia

 

412,25 zł

 

445,23 zł

 

 

20

Gdy upłynął czasookres wykupu grobu grób nie został zlikwidowany, a w przypadku wykorzystania go na dochowanie drugiej osoby za okres od wygaśnięcia opłaty do dnia pochówku (za każdy rok) plus opłata o której mowa w pkt. 1, 4, lub 7 za drugą osobę na kolejne 20 lat

4% za każdy rok opłaty obowiązującej w roku dokonania opłat

 

21

Opłata za przekształcenie własności grobu ziemnego na głębinowy

500,00 zł

540,00 zł

22

Opłata za przekształcenie własności grobu głebinowego na murowany

4 500,00 zł

4 860,00 zł

23

Opłata za przekształcenie własności grobu ziemnego na murowany

5 000,00 zł

5 400,00 zł

24

Nadzór nad ekshumacją

80,00 zł

86,40 zł