Cennik

 

CENNIK OPŁAT ZA USŁUGI CMENTARNE

 

 

 

Obowiązujący od 1.01.2017roku

 

Lp. 

 

Rodzaj Usługi 

 

Cena netto 

Cena brutto 

 

Wykupienie własności grobu ziemnego na 20 lat lub rezerwacja miejsca na 20 lat [grób ziemny pojedynczy (1x2 m)] bez prawa murowania 

 

554,12 zł 

598,45 zł

 

Wykupienie własności grobu rodzinnego głębinowego na 20 lat lub rezerwacja miejsca na 20 lat [ podwójny w pionie (1x2 m] ( 150% poz. 1) bez prawa murowania 

 

831,18 zł 

897,67 zł 

 

Wykupienie własności grobu rodzinnego ziemnego na 20 lat lub rezerwacja miejsca na 20 lat [grób ziemny podwójny w poziomie (1,8 x2 m)] bez prawa murowania (180% poz.1) 

 

997,42 zł 

1 077,21 zł 

 

Przedłużenie na następne 20 lat istniejących grobów ziemnych lub rezerwacji na 20 lat (80% poz.1) bez prawa murowania 

 

443,29 zł 

478,75 zł 

 

Przedłużenie na następne 20 lat wykupionych grobów rodzinnych głębinowych lub rezerwacji miejsca na 20 lat (80% poz. 2) bez prawa murowania 

 

665,00 zł 

718,20 zł 

 

Przedłużenie na następne 20 lat istniejących grobów rodzinnych ziemnych lub rezerwacji na 20 lat (80% poz.3) bez prawa murowania 

 

797,93 zł 

861,77 zł 

 

Wykupienie własności dziecięcego grobu lub przedłużenie na następne 20lat[ 0,6x1,2m] 

 

256,82 zł 

277,37 zł 

 

Opłata za miejsce pod budowę grobu rodzinnego murowanego o wym. szer. 1,8 x 2,2 m [ 2 osobowy w poziomie] [ 400% poz.3] 

 

3 989,66 zł 

4 308,84 zł 

 

Opłata za miejsce pod budowę grobu głębinowego murowanego o wym. szer. 1,0 x 2,2 m [ 2 osobowy w pionie] [ 400% poz.2] 

 

3 324,72 zł 

3 590,70 zł 

10 

 

Cenę za miejsce pod budowę grobu rodzinnego lub głębinowego murowanego - np.: 4 m-ca, 6 m-c w poziomie lub pionie, przyjmuje się jako wielokrotność ceny ustalonej w poz 8 lub 9. 

 

   

11 

 

Opłatę z tytułu przedłużenia na następne 20 lat własności prawa do grobu rodzinnego lub głębinowego murowanego o dalsze 20 lat, ustala się w wysokości 80% ceny netto dla określonego pola grzebalnego, według ustaleń określonych w pkt. 8-10 

 

   

12 

 

Korzystanie z kaplicy 

 

105,71 zł 

114,17 zł 

13 

 

Opłata za wjazd na teren cmentarza 

 

132,74 zł 

143,36 zł 

14 

 

W przypadku gdy upłynął czasookres wykupu grobu grób nie został zlikwidowany za przedłużenie prawa do grobu liczonego od dnia wygaśnięcia ( 80% poz.1) 

 

412,25 zł 

445,23 zł 

15 

 

Gdy upłynął czasookres wykupu grobu grób nie został zlikwidowany, a w przypadku wykorzystania go na dochowanie drugiej osoby za okres od wygaśnięcia opłaty do dnia pochówku (za każdy rok) plus opłata o której mowa w pkt. 1 za drugą osobą na kolejne 20 lat 

 

4% za każdy rok opłaty obowiązującej w roku dokonania opłat 515,31 zł 

598,45 zł 

16 

 

Opłata za przekształcenie własności grobu ziemnego na głębinowy [ 3% za każdy rok, wartości grobu głębinowego obowiązującej w roku wnoszenia opłaty] 

 

[ 3% za każdy rok, dopłaty od poz. 2] 831,18 zł 

[ 3% za każdy rok, dopłaty od poz. 2] 

897,67 zł 

17 

 

W przypadku rezygnacji z rezerwacji grobu wpłacona kwota podlega zwrotowi wg proporcji od ilości lat nie wykorzystanej rezerwacji wg cen obowiązujących w dniu wykupu