Znani pochowani

bp Filip Gothard Schaffgotsch

 

 

Urodzony w Cieplicach w rodzinie Hansa Antona von Schaffgotscha i jego żony Anny Teresy von Kolowrat-Novohradsky. W wieku trzynastu lat otrzymał tonsurę, a dwa lata później niższe święcenia. W Rzymie uzyskał doktorat z teologii. W 1734 r. został kanonikiem ołomunieckim i wrocławskim. W 1738 r. przyjął święcenia kapłańskie. W 1741 r. został prepozytem kolegiaty św. Krzyża we Wrocławiu. Należał także do masonerii. Po zajęciu Śląska przez Prusy zaprzyjaźnił się z królem Fryderykiem Wielkim, który powierzył mu w 1742 r. kanonię w Halberstadt, a rok później urząd opata w klasztorze augustianów na Piasku we Wrocławiu. W 1744 r. na życzenie króla został koadiutorem z prawem następstwa biskupa Philippa Ludwiga von Sinzendorfa. Po jego śmierci w 1747 r. został ordynariuszem wrocławskim. Podczas wojny siedmioletniej poparł Austriaków, popadł w 1753 r. w niełaskę i w 1766 r. został skazany na banicję. Odtąd przebywał w Jaworníku i administrował austriacką częścią diecezji, w 1770 ustanowił Wikariat Generalny dla Śląska Austriackiego. Częścią pruską administrowali wikariusze apostolscy Jan Maurycy Strachwitz i Anton Ferdinand von Rothkirch und Panten. Philipp Gotthard von Schaffgotsch został pochowany w Cieplicach. (cyt. za Wikipedia)


Friedrich Schaffgotsch

 

(1918 - 1939)

 

Kawalerzysta, zginął w czasie bitwy nad Bzurą.