Znani pochowani

Stanisław Janoszek

 

(1965 - 2018)

 

Mistrz stolarski.


Jan Kajzar

 

(1943 - 1984)

 

Kościelny.


Józef Kajzar

 

(1949 - 2014)

 

Kościelny.


Stanisław Krótki

 

(1933 - 1976)

 

Nauczyciel.


Franciszek Łacek

 

(1923 - 2004)

 

Organista.


ks. Józef Maśka

 

(1915 - 1982)

 

Urodził się 4 marca 1915 w Starym Bielsku w rodzinie kolejarza Franciszka i Marii z d. Kłaptocz. W 1934r. zgłosił się do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 25 czerwca 1939 przyjął z rąk bpa S. Adamskiego święcenia kapłańskie. Od 5 lipca 1939 pełnił zastępstwo w charakterze wikariusza w parafii swego zamieszkania, a w listopadzie 1939 roku został wikariuszem w parafii św. Katarzyny w Czechowicach. Następne jego placówki wikariuszowskie to: Godów (od 1944 roku), Czerwionka (od 1947 roku) i Kochłowice (od 1948 roku). W 1950 roku mianowany został administratorem, a w 1956 roku proboszczem parafii Bzie. Od grudnia 1955 roku pełnił funkcję dziekana dekanatu jastrzębskiego. Ostatnią jego placówką duszpasterska była Jaworzynka, której administrację powierzono mu 31 sierpnia 1961. Był tu proboszczem aż do przejścia w 1968 roku, ze względów zdrowotnych, na emeryturę. Nadal mieszkał w Jaworzynce, gdzie 21 kwietnia 1982 zmarł i tu spoczął na miejscowym cmentarzu.


Władysław Pabijan

 

(1910 - 1980)

 

Dyrektor Szkoły.


ks. Jerzy Palarczyk

 

(1939 - 2021)

 

Urodził 27 czerwca 1939 roku w Cieszynie, po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie. Został przymusowo wcielony do wojska, jednak to nie przeszkodziło mu w ukończeniu studiów teologicznych, które ukończył w Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 5 czerwca 1966 roku z rąk ks. bpa Herberta Bednorza w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.Posługę kapłańską sprawował kolejno w parafiach w Miasteczku Śląskim, Skoczowie, Chorzowie, Mikołowie, Suchej Górnej i Bieruniu Nowym.W 1981 roku został proboszczem parafii w Wodzisławiu Śląskim, a w 1984 roku bp Herbert Bednorz mianował go proboszczem parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Jaworzynce.Parafia stała się dla niego domem, tam wzorowo wykonywał swoje obowiązki i był zaangażowany w życie i potrzeby swoich parafian. Zbudował Kaplicę Królowej Pokoju na Zapasiekach, a także dokończył Dom Katechetyczny, był także autorem monografii pt. „Parafia Jaworzynka na tle historii miejscowości”. Angażował się w pielęgnowanie góralskich tradycji i przekonywał do noszenia góralskiego stroju. Był też organizatorem corocznych Mszy świętych na Trójstyku.W roku 2013 przeszedł na emeryturę. Zmarł 03.02.2021 r. w Bielsko - Białej.Spoczął na cmentarzu w Jaworzynce.


Anna Polok

 

(1936 - 2011)

 

Kościelna


Michał Polok

 

(1931 - 2016)

 

Pełnił funkcję "Spiewoka" ,był wieloletnim kościelnym w Kaplicy na Zapasiekch. Swoją posługę wykonywał z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem.


Anna Szmek

 

(1947 - 1983)

 

Nauczycielka.