Informacje

 

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W GROMADCE

 

 

 

„Ciała zmarłych powinny być traktowane z szacunkiem i miłością wypływającą z wiary i nadziei zmartwychwstania. Grzebanie zmarłych jest uczynkiem miłosierdzia względem ciała”. (KKK 2300)

 

 

 

1.  Cmentarz jest miejscem świętym i jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Gromadce.

 

2.  Cmentarzem w imieniu Parafii zarządza Proboszcz, który część obowiązków zleca wskazanemu administratorowi.

 

3.  W sprawie organizacji pogrzebu, rodzina zwraca się do Kancelarii Parafialnej, a później do Zakładu Pogrzebowego.  

 

4.  Pogrzeby odbywają się wyłącznie w dni powszednie. 

 

5.  Każdy grób na cmentarzu powinien mieć wskazanego opiekuna. Deklarację dysponenta grobu należy złożyć w Kancelarii Parafialnej. 

 

6.  Pielęgnowanie grobów należy do osób opiekujących się grobami.

 

7.  Uschłe kwiaty, wieńce, wypalone znicze składamy do pojemników do tego przeznaczonych.  Każdy dysponent grobu zobowiązany jest do złożenia rocznej ofiary na wywóz śmieci i odpadów.

 

8.  Prawo do dzierżawienia placu wyznaczone jest na okres 20 lat. W Kancelarii Parafialnej należy uiścić opłatę za infrastrukturę cmentarza na 20 lat (w tym: obsługa cmentarza, bieżące naprawy, woda, oświetlenie, itp.).  

 

9.  Grób i teren wokół – to jest tzw. „kwatera”, nie może przekraczać wymiarów:  grób pojedynczy 250 cm dług./120 cm szerok. I grób podwójny:  250 cm dług./200 cm szer. Jest to „kwatera”, w obrębie której musi się zmieścić grób i nagrobek. 

 

10.  Wszelkie prace na terenie Cmentarza Parafialnego (murowanie grobów, budowanie lub wymiana pomnika, ramki, ułożenie kostki, itp.) mogą być wykonywane tylko i wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu zgody w Kancelarii Parafialnej. Pozostałości po starym grobie (kamienie, gruz) wywozi z cmentarza rodzina lub zakład kamieniarski.

 

11.  Prace remontowo-budowlane mogą być prowadzone w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 20.00 (czas letni) oraz od 8:00 do 15:00 (czas zimowy). 

 

12.  Zabrania się samowolnego ustawiania ławek, sadzenia drzew i krzewów, układania kostki brukowej wokół grobu, itp. Powyższe musi być uzgodnione z zarządcą cmentarza. 

 

13.  Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania ciszy, porządku i czystości. 

 

14. Zabrania się wstępu na teren cmentarza osobom nietrzeźwym. Zabrania się palenia papierosów, picia alkoholu, wprowadzania zwierząt, jazdy pojazdami silnikowymi, rowerami, itp.  

 

15.  Parafia nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody na terenie cmentarza na skutek zniszczenia, klęsk żywiołowych, kradzieży. 

 

16.  Kancelaria mieści się w Domu Parafialnym, przy ul. Juliusza Słowackiego 1 w Gromadce, telefon kontaktowy:  793 333 443. 

 

 

ZARZĄD CMENTARZA  PARAFIALNEGO W  GROMADCE   

 

 

Regulamin cmentarza parafialnego wchodzi w życie 1 września 2021 r. Szczegółowe informacje o funkcjonowaniu reglaminu cmentarza parafialnego w praktyce będzie można zaczerpnąć w Kancelarii Parafialnej lub telefonicznie pod numerem: 793 333 443