Znani pochowani

Jan Adamek

 

(1905 - 1993)

 

Zasłużony dla pożarnictwa


Antoni Bartuzel

 

(1901 - 1983)

 

Legionista 1918-1920, przynależał do Armii Krajowej 1942-1945


Jan Bienias

 

(1901 - 1962)

 

Ksiądz kanonik, proboszcz parafii Dobroń, wiezień Dachau


Józef Błoch

 

(1900 - 1943)

 

Zginął w Oświęcimiu 21.10.1943 r.


Antoni Budzyn

 

(1904 - 1939)

 

Żołnierz września


Jan Bukowski

 

(1922 - 2009)

 

Kombatant, żołnierz II wojny światowej, uczestnik walk o Berlin


Stefan Dębski

 

(1918 - 1995)

 

Żołnierz Armii Krajowej


Jan Drewniak

 

 

Zginął w obozie w Oranienburgu


Wincenty Drewniak

 

 

Zginął w obozie w Oranienburgu


Henryk Fiutkowski

 

(1921 - 1990)

 

Proboszcz parafii Dobroń, dziekan dekanatu Łaskiego


Józef Jach

 

(1915 - 1984)

 

Długoletni kierownik szkoły w Ldzaniu


Czesław Jakubiec

 

(1922 - 1944)

 

Zamordowany w obozie Coswig Anhalt w 1944 r.


Antoni Kabza

 

(1875 - 1929)

 

Dyrektor chóru i orkiestry


Lucjan Kabza

 

(1894 - 1975)

 

Dyrygent orkiestry


Wiesław Wojciech Kabza

 

(1925 - 1986)

 

Pierwszy lekarz medycyny z Dobronia, zasłużony działacz kultury, krzewiciel muzyki i pieśni ludowej, żołnierz Batalionów Chłopskich


Helena Korzyńska

 

(zm. 1985)

 

Długoletnia nauczycielka


Mieczysław Korzyński

 

(zm. 1942)

 

Żołnierz Armii generała Andersa


Romuald Kropat

 

(1927 - 2008)

 

Operator filmowy


Władysław Krukowski

 

(zm. 1940)

 

Zginął w Mauthausen w 1940 r


Franciszek Kryszczyński

 

(1860 - 1935)

 

Organista parafii Dobroń


Władysław Kucharski

 

(1865 - 1923)

 

Rejent Pabianicki, właściciel dóbr Dobroń


Stanisław Łoboda

 

(1922 - 1985)

 

Był więźniem politycznym Obozu Koncentracyjnegow w Dachau przez okres 5 lat


Władysław Łoboda

 

(zm. 1944)

 

Pseudonim Wojciechowski, sierżant piechoty, był dowódcą 1 plutonu Dobroń rejon zachód obwód Pabianice, zginął w Obozie Koncentracyjnym Mauthausen w 1944 r.


Tadeusz Łubisz

 

(1926 - 2014)

 

Komendant gminny OSP w Dobroniu


Józef Majkowski

 

(1858 - 1909)

 

Proboszcz parafii Dobroń


Aleksander Makarczyński

 

(1879 - 1925)

 

Kierownik Szkoły Powszechnej w Dobroniu


Władysław Mielczarek

 

(1909 - 1947)

 

Oficer Straży Pożarnej


Franciszek Muszyński

 

(1908 - 1976)

 

Długoletni naczelnik OSP w Chechle


Stefan Papiewski

 

(1898 - 1974)

 

Długoletni kierownik szkoły w Dobroniu, były wiezień polityczny obozów koncentracyjnych Oświęcimia i Buchenwaldu


Włodzimierz Papiewski

 

(1925 - 2012)

 

Żołnierz Armii Krajowej


Antoni Prusisz

 

(1902 - 1941)

 

Zamordowany w Radogoszczu


Henryk Pryca

 

(1917 - 2011)

 

Były więzień hitlerowskich obozów koncentracyjnych Buchenwaldu, Odznaczony Srebrnym Krzyżem Oświęcimskim


Władysław Rogoziński

 

(1906 - 1996)

 

Żołnierz Armii Andersa, uczestnik bitwy pod Monte Cassino


Ignacy Rykała

 

(1903 - 1943)

 

Zginął w obozie hitlerowskim


Tadeusz Szewczykowski

 

(1925 - 1972)

 

Działacz społeczny, Naczelnik OSP, zginął śmiercią tragiczną w czasie akcji ratunkowej


Czesław Ślipski

 

(1931 - 2014)

 

Ksiądz kanonik, proboszcz parafii Wygiełzów (1978-1990), Dobroń (1990-2001)


Erich Weinert

 

(1885 - 1914)

 

Oberleutnant (porucznik) Reg. Adj. InfReg 95 (Adiutant 95 Pułku Piechoty)


Czesław Wojcierowski

 

(1922 - 1987)

 

Doktor nauk medycznych


Władysław Ziarnik

 

(1914 - 1991)

 

Żołnierz września 1939 r., drużynowy Armii Krajowej pseudonim "Bart"


Stanisław Ziemiński

 

(1915 - 1994)

 

Żołnierz września 1939 r., jeniec wojenny