Informacje

 

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO

 

 

Cmentarz jest miejscem świętym.

 

 

„Ciała zmarłych powinny być traktowane z szacunkiem i miłością wypływającą z wiary i nadziei zmartwychwstania. Grzebanie zmarłych jest uczynkiem miłosierdzia względem ciała”. (KKK 2300)

 

 

Cmentarz powierzamy szczególnej trosce osobom przebywającym na jego terenie i prosimy o stosowanie się do poniższego regulaminu. 

 

 

 1. Cmentarz jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej w Czerniewicach. Administratorem cmentarza jest Ksiądz Proboszcz.
 2. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania ciszy, porządku i czystości. 
 3. Zabrania się wstępu na teren cmentarza osobom nietrzeźwym, zabrania się palenia papierosów, picia alkoholu.
 4. Zabrania się wprowadzania zwierząt, jazdy pojazdami silnikowymi, z wyjątkiem wózków inwalidzkich.
 5. Pogrzeby odbywają się wyłącznie w dni powszednie.
 6. Wszystkie sprawy związane z pogrzebem załatwiamy w Kancelarii Parafialnej.
 7. Każdy grób na cmentarzu powinien mieć opiekuna. Deklarację dysponenta grobu należy złożyć w Kancelarii Parafialnej. 
 8. Pielęgnowanie grobów należy do osób opiekujących się grobami. Uschłe kwiaty,  wieńce, wypalone znicze składamy do pojemników do tego przeznaczonych. 
 9. Zabrania się samowolnego sadzenia drzew i krzewów, niszczenia istniejących oraz ustawania ławek. 
 10. Opiekun grobu ma obowiązek oznaczyć groby bliskich odpowiednio trwałym napisem w formie tabliczek z nazwiskiem, imieniem i datą zgonu. 
 11. Opiekunowie mają obowiązek uaktualniać zmiany danych dotyczących grobu.
 12. Prawo do grobu uzyskuje się przez wniesienie opłaty w Kancelarii Parafialnej. Opłaty za groby wznawia się po 20 latach. 
 13. Grób i teren wokół niego nie powinien przekraczać wymiarów: długości 240 cm i szerokości 130 cm. 
 14. Wszelkie prace na terenie cmentarza (murowanie grobów, budowanie pomnika, ramki, itp.) mogą być wykonywane po uzyskaniu pozwolenia w Kancelarii Parafialnej. 
 15. Prace remontowo-budowlane mogą być prowadzone w dni powszednie w godzinach od 7.00 do 20.00 (czas letni) oraz od 8:00 do 15:00 (czas zimowy). 
 16. Parafia nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody na terenie cmentarza na skutek zniszczenia, klęsk żywiołowych, kradzieży. 
 17. Pełny tekst regulaminu dostępny w Kancelarii Parafialnej.