Ogłoszenia i intencje

Kontakt telefoniczny w pilnych sprawach do księdza proboszcza

12 389 90 63 lub 502 243 548

 

 

 

Adres Parafii : Parafia Rzymskokatolicka pw św. Bartłomieja Ap.

Czaple Wielkie 1

32 - 075 GOŁCZA

 

 

 

Konto parafialne 35 8450 0005 0000 0000 6712 0001

 

 

 

=============================================================================================

 

 

 

            O G Ł O S Z E N I A  

 

   D U S Z P A S T E R S K I E

 

 

17  października  2021

 XXIX  Tydzień  zwykły

 

 

 

Dzisiaj w diecezjach całego Kościoła powszechnego rozpoczyna się zwołany przez papieża Franciszka Synod Biskupów o synodalności Kościoła.

 

 

 

W najbliższy piątek wspomnienie w liturgii świętego papieża Jana Pawła II. Gorąco i serdecznie zapraszam w tym dniu na wspólną modlitwę różańcową przy relikwii świętego Jana Pawła II do kościoła parafialnego.

 

 

 

Za tydzień, w niedzielę 24 października, rozpocznie się w Kościele powszechnym Tydzień Misyjne. Ofiary składane na tacę tego dnia będą przeznaczone na wsparcie działań Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej, organizującego pomoc pracującym na misjach naszym kieleckim misjonarzom, zarówno księżom, jak i zakonnicom i osobom świeckim.

 

 

 

Serdecznie dziękuję pani Dorocie radnej z Czapel Wielkich i panu Romanowi sołtysowi  naszej wsi oraz wszystkim osobom, które z nimi pracowały w minionym czasie i w minioną sobotę nad nowymi nasadzeniami na skarpach przy murze kościelnym. W najbliższą niedzielę po zakończeniu tych prac podziękuję imiennie wszystkim pracującym. Bóg zapłać.

 

 

 

Zwracam się z wielką i gorącą prośbą do wszystkich sprzątających groby i ich otoczenie na naszym parafialnym cmentarzu o zachowanie ustalonego porządku segregacji odpadów, a mianowicie : uschnięte wieńce, kwiaty, trawy i chwasty wynosimy na wysypisko w tylnej części cmentarza, do pojemników wyrzucamy plastikowe pozostałości po wkładach do zniczy i sztuczne kwiatki. Najlepiej byłoby, gdyby szklane znicze każdy zabrał do siebie do domu. Można je przecież wymyć i oczyścić, by były na kolejny rok, a zniszczone włożyć do worków na szkło, które mamy przy naszych domach. W ten sposób byłby o wiele mniejszy koszt wynajęcia dużego kontenera na śmieci przed uroczystością Wszystkich Świętych.  Proszę o przemyślenie tej kwestii, przedyskutowanie w gronach rodzin    i poinformowanie o tym odwiedzających groby spośród przyjezdnych.

 

 

 

Przypominam i gorąco zapraszam wszystkich do uczestnictwa we wspólnej, codziennej modlitwie różańcowej w czasie nabożeństw październikowych sprawowanych po Mszy świętej o godzinie 1700 w naszym kościele parafialnym w Czaplach. Smrokowianie gromadzą się codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 1730 na wspólny różaniec w kaplicy, w soboty sprawowana jest tam Msza święta o godzinie 1530 i po niej wspólne modlitwy w czasie nabożeństwa październikowego. W niedziele każda Msza święta poprzedzona jest 20 minut wcześniej wspólną modlitwą różańcową, której przewodniczą siostry Róż Żywego Różańca.

 

 

 

W zakrystii są do nabycie ścienne kalendarze o tematyce religijnej na rok 2022, Cena 5 złotych za egzemplarz.

 

 

 

Od jutra tylko godzinę przed Mszą świętą będę przyjmował „wypominki za Zmarłych” na nowy okres modlitwy za nich rozpoczynający się od pierwszej niedzieli listopada. Będę również przyjmował intencje mszalne tylko na okres od stycznia do czerwca włącznie.

 

 

 

 

=============================================================================================================== 

 

 

Na cmentarzu parafialnym obowiązuje stosowanie się do zasad objętych Regulaminem.

Nie wolno bez powiadomienia i ustalenia z księdzem proboszczem dokonywać zmian nagrobków, przeróbek grobów, zakładania kostki wokół grobów.

Ułożenie kostki przy grobie musi być skonsultowane z dzierżawcami sąsiednich grobów i wyrażona przez nich zgoda. Podobnie montowanie na betonowych fundamentach ławeczek przy grobach.

Kolejność dzierżawionych miejsc na groby wyznacza grabarz przy zatwierdzeniu przez księdza proboszcza.

 

 

 

Przypominam i proszę, aby w najbliższym czasie uporządkować sytuację nieopisanych grobów na naszym cmentarzu parafialnym. Nielicznie zgłaszają się do mnie  opiekunowie takich grobów zamieszkali poza terenem naszej Parafii i wspólnie wyjaśniamy te kwestie. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają, aby ta wiadomość docierała do takich osób.

 

 

 

Konto parafialne 35 8450 0005 0000 0000 6712 0001

                                        

 

 

=============================================================================================

 

 

 

Wszystkich PARAFIAN proszę o modlitwę różańcową w RODZINACH

 

o ustanie pandemii na świecie

i uchronienie NAS od zakażenia,

mocną nadzieję dla osób leczonych na Covid 19

i rodzin przebywających na kwarantannie i w izolacji,

oraz o wieczne zbawienie dla umierających w tym czasie,

często bez sakramentów świętych.

 

 

 

===================================================================================================


 

 

I N T E N C J E     M S Z A L N E

 

 

Aktualizacja intencji mszalnych w każdą sobotę w godzinach popołudniowych

 

 

 

Niedziela  17  października –  XXIX Tydzień zwykły

 

     Czaple          godz.  800+ Tadeusza Grządziela

1/zam. sąsiedzi z Czapel Wielkich „Kresów dolnych”

 

 

2/  zam. druhowie OSP Czaple Wielkie

 

 

 

godz. 1200  - Dziękczynna z prośbą o nowe Boże błogosławieństwa, opiekę Matki Bożej i świętych Patronów dla Marii i Jerzego Żurków z racji 35 r. ślubu

zam. Dzieci

 

 

 

Smroków   godz. 1000  + Władysława Bryzika

zam. Żona

 

 

 

Poniedziałek -18.10.   godz. 1700 –  1/ + Łucji Gonciarz

        zam. siostrzenica Monika z mężem

 

 

 

2/ + Wita Dymka

zam. chrześnica Agata z rodziną

 

 

 

Wtorek         - 19.10.  godz. 1700 –  O łaski Bożego błogosławieństwa, opiekę Matki Bożej, świętej  Patronki i Anioła Stróża dla Aliny Studzńskiej z racji 1 r.urodzin, dla jej Rodziców, Chrzestnych, rodzeństwa i najbliższych w rodzinie

zam. Rodzice

 

 

 

                  godz. 1750 –  + Franciszka Dratwy

zam. wnuczka Karolina  z rodziną

 

 

 

Środa                 - 20.10.   godz. 1700 –  1/ + Wiesławy Wójcik

zam.  Piotr Doroz

 

 

 

2/ + Jerzego Wójcika

zam. siostra Ewa z mężem

 

 

 

Czwartek    - 21.10.  godz. 1700 –  + Marii Kwiecień

zam. siostra Krystyna z rodzina

 

 

                  godz. 1750 –  O łaski Bożego błogosławieństwa, opiekę Matki Bożej, świętego Patrona i Anioła Stróża dla Antoniego Lisiakiewicza z racji 5 r.urodzin, dla jego Rodziców, Chrzestnych, brata Leona i najbliższych w rodzinie

zam. Rodzice

 

Piątek             -22.10.  godz. 1700  – + Romana Szumińskiego

1/ zam. Stanisława Świątek

 

 

2/zam. Maria i Andrzej Strzępek

 

Sobota               -23.10. godz. 1700  –  1/ + Marianny, Mieczysława Durbas i zmarłych z rodziny

zam. Rodzina

 

 

 

2/  –  + Heleny Żurek

zam. wnuczka Aneta z rodziną

 

 

 

Smroków   godz. 1530 + Fryderyka, Leokadii Przecherka, Fryderyki Derela

zam. Alina Bujak z rodziną

 

 

 

Niedziela  24  października –  XXX Tydzień zwykły

 

 

     Czaple          godz.  800 –  1/ + Edwarda Soczówkę

zam. córka Beata z rodzina

 

 

 

2/ O łaski Bożego błogosławieństwa, zdrowie, opiekę Matki Bożej i świętych  Patronów dla pana Kazimierza Żurowicza

zam. syn Wojciech z rodziną

 

 

 

godz. 1200  1/ - Dziękczynna z prośbą o nowe Boże błogosławieństwa, opiekę Matki Bożej  i świętych Patronów dla Anny i Rafała Witos z racji 10 r. ślubu

zam. Jubilaci

 

 

 

2/- Dziękczynna z prośbą o nowe Boże błogosławieństwa, opiekę Matki Bożej  i świętych Patronów dla Lidii i Tadeusza Studziżbów z racji 30 r. ślubu

zam.Dzieci

 

 

 

     Smroków   godz. 1000  + Bonifacego Komendy

zam. córka Bożena z rodzina

 

 

 

==============================================================================

 

 

 

MODLITWA     O    ZAPRZESTANIE ROZPOWSZECHNIANIA    SIĘ 

EPIDEMII    KORONAWIRUSA

 

 

 

Boże, nasz Ojcze, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń i aby udało się jak najszybciej opanować tę epidemię.

 

Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których ten wirus już dotarł.

 

Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby i pociesz ich rodziny.

 

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus, inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.

 

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał. czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie, udziel nam pokoju i zdrowia.

 

Matko Boża, Uzdrowienie Chorych, chroń nas i opiekuj się nami, prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa, Króla i Pana naszego, który w Trójcy Jedyny żyje i króluje na wieki wieków  Amen.

 

Święty Józefie opiekunie Kościoła świętego – wstawiaj się za nami

Święta Maryjo Salus Populi Romani ratująca i ocalająca Kościół w niebezpieczeństwach     – wstawiaj się za nami

Święty Sebastianie męczenniku z Galii,  patronie osób dotkniętych chorobami zakaźnymi        – wstawiaj się za nami

Święty Rochu z włoskiej Piacenzy patronie lekarzy i osób opiekującymi się dotkniętymi zarazą    – wstawiaj się za nami

Święta Rozalio z Palermo chroniąca od epidemii – wstawiaj się za nami

Święta Barbaro z Nikomedii męczenniczka patronko dobrej śmierci i przyzywana przez kierujących swe modlitwy w czasach walki z epidemią – wstawiaj się za nami

Święty Janie Bosco z Turynu pomagający w czasie dżumy dotkniętym epidemią – wstawiaj się za nami.

 

 

 

 

=============================================================================================

 

============================================================================================================

 

 

 

 

Wewnątrz kościołów obowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczkami,

z zachowywaniem dystansu między osobami,

 

 

 

=============================================================================