Informacje

 

 

PRZEPISY PORZĄDKOWE NA CMENTARZU

 

 

  • Wstęp na teren cmentarza możliwy jest wyłącznie w godzinach otwarcia lub do zmroku,

 

  • Obowiązek utrzymania grobu i jego otoczenia w czystości i porządku spoczywa na osobie dysponującej grobem,

 

  • Posegregowane śmieci i odpady należy składać do pojemników udostępnionych przez zarządcę cmentarza,

 

  • Zarząd cmentarza nie ubezpiecza grobów od jakichkolwiek zniszczeń,

 

  • Obowiązek indywidualnego ubezpieczenia grobu spoczywa na dysponencie grobu,

 

  • Zarząd cmentarza nie odpowiada za uszkodzenia grobów, powstałe wskutek klęsk żywiołowych, działania siły wyższej, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody niewynikające z zaniedbania lub zaniechania parafii,

 

  • Przebywanie na cmentarzu w czasie występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, jak: wichura, burza, śnieżyca itp. wymaga zachowania szczególnej ostrożności,

 

  • W okresie zimowym należy korzystać wyłącznie z odśnieżonych dróg i chodników,

 

 

  • Woda z ujęć na terenie cmentarza nie nadaje się do spożywania i może być używana jedynie do podlewania roślin oraz do innych celów gospodarczych,

 

  • Na terenie cmentarza zakazuje się bez uprzedniego uzyskania zgody zarządu cmentarza, dokonywania jakichkolwiek prac kamieniarskich i budowlanych.

 

 

Na terenie cmentarza zakazuje się:

 

 

1. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

 

2. zaśmiecania terenów, w tym wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,

 

3. niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,

 

4. ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy,

 

5. sporządzania zabudowy grobu, wykraczającej poza powierzchnię miejsca grobu,

 

6. przemieszczania nagrobków,

 

7. przenoszenia urządzenia lub zabieranie z cmentarza wszelkich elementów jego wystroju,

 

8. przebywania na cmentarzu poza godzinami otwarcia,

 

 

9. przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki rodziców,

 

10. prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, zarobkowej i handlowej oraz wszelkich czynności naruszających powagę miejsca,

 

11. umieszczania reklam, prowadzenia akwizycji i rozkładania wizytówek,

 

12. sadzenia lub usuwania drzew i krzewów, zbierania roślin, kwiatów, nasion,

 

13. wypalania śmieci,

 

14. wjazdów pojazdami mechanicznymi na cmentarz bez zezwolenia Zarządu Cmentarza,

 

15. jazdy rowerami i innymi pojazdami jednośladowymi,

 

16. wprowadzania zwierząt,

 

17. palenia tytoniu, picia alkoholu i spożywania środków odurzających,

 

18. przebywanie w stanie nietrzeźwym lub budzącym zgorszenie,

 

19. uprawianie żebractwa.

 

 

 

ADMINISTRATOREM CMENTARZA JEST PARAFIA

pw. Świętego Michała Archanioła

Żniatyn 55, 22-540 Dołhobyczów

tel. 84 653 00 11

tel. kom. 604 163 677